Promotor BHP 2013/07-08

 • Temat numeru
  • Zagrożenia spowodowane łukiem elektrycznym - bezpieczna praca w energetyce (6)
   Ciepło wyładowań łukowych, działając na ciało człowieka, powodować może jego zmiany patologiczne, zwane oparzeniem elektrycznym. Jakie konsekwencje niesie ze sobą oparzenie elektryczne? Jak zapobiegać oparzeniom tego typu?
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego dla czynności wykonywanych przez policjanta służby prewencji oparta na złożeniach normy MIL STD 882 Systems Safety Manual (11)
   Czynnościom wykonywanym przez służby mundurowe, w tym przez policję, towarzyszy wiele zagrożeń. Zostały one przedstawione i ocenione w artykule na tle zadań oraz uprawnień tej służby.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Frezarka - uwaga na dłonie! (16)
   Pracownicy obsługujący frezarki ulegają wypadkom spowodowanym zetknięciem się dłoni z ostrymi narzędziami i elementami maszyn czy wskutek pochwycenia lub odrzutu przez frez obrabianego materiału. W niniejszym artykule opisane zostało zdarzenie wypadkowe.
  • Wypadek śmiertelny przy pracach transportowych (20)
   Przykład dwóch wypadków śmiertelnych stanowi przesłankę do zwrócenia uwagi na gospodarkę zawiesiami, ich eksploatację, ale także na postępowanie osób prowadzących prace transportowe, które doprowadziło do wypadków.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Detekcja gazów w przemyśle - regulacje prawne (24)
   Jakie regulacje prawne normują zakres detekcji gazów w przemyśle? Na co warto zwrócić uwagę, analizując stronę prawną związaną z detekcją gazów?
  • Zagrożenie pożarowe w zakładach pracy (27)
   Zagrożenie pożarowe jako zespół czynników, które wpływają na powstawanie i rozprzestrzenianie się pożaru, stanowi ryzyko zagrażające zdrowiu i życiu człowieka. Jakie są najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w zakładach pracy?
  • Rękawice przeznaczone do ochrony rąk w rolnictwie i ogrodnictwie (30)
   Przecięcia ostrymi narzędziami i przedmiotami, działanie substancji chemicznych i czynników biologicznych, przecięcia przenośną pilarką łańcuchową to czynniki zagrożenia występujące przy wykonywaniu prac z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa.
 • Artykuł promocyjny
  • Kursy kontroli SOI - dlaczego warto je zaliczać (34)
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Wydatek energetyczny na stanowisku elektryka (36)
   Instalacja urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawa linii kablowych, projektowanie sieci elektrycznych to tylko niektóre z obowiązków wpisanych w zawód elektryka. Jaki jest wydatek energetyczny osoby wykonującej taki rodzaj pracy?
  • Partycypacja pracowników w poprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem (39)
   Wdrażanie pracowników w mechanizmy poprawiające system zarządzania bezpieczeństwem w firmie wymaga sporego nakładu czasu. Jakie efekty przynosi partycypacja pracowników w poprawie zarządzania bezpieczeństwem?
 • Bezpieczeństwo - Zarządzanie
  • Dokument bezpieczeństwa i zdrowia - obowiązek przedsiębiorcy górniczego (43)
   Wysokie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia obowiązywać powinny w każdym obszarze zatrudnienia, zwłaszcza tam, gdzie występuje poważne ryzyko zagrażające zdrowiu i życiu człowieka.
 • Ergonomia
  • Ergonomia wielomonitorowych stanowisk pracy z komputerem (45)
   Zwiększenie rozmiaru czcionek, umieszczenie monitorów pod odpowiednim kątem od linii wzroku, zwiększenie oświetlenia dokumentów, niewymuszanie złych pozycji ciała to tylko część z warunków, które powinn być spełnione przy pracy na stanowisku wielomonitorowym.
 • Prawo
  • Problematyka wprowadzania zmian w świetle przepisów prawnych (48)
   Planowanie i wdrażanie zmian jest obecnie bardzo ważnym problemem i stałym elementem w funkcjonowaniu firm. Z jaką problematyką wiąże się proces wprowadzania zmian w świetle przepisów prawnych?
  • Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP - obowiązki pracodawcy (50)
   Każdy pracodawca ma określone obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności chodzi o dostarczenie niezbędnych środków zwiększających bezpieczeństwo podczas pracy.
 • Psychologia
  • Efektywne zarządzanie personelem Inteligencja emocjonalna - cz. II (53)
   Aby osiągnąć sukces wżyciu, a szczególnie w zawodzie, nie wystarczy wysoki iloraz inteligencji czy kompetencje natury profesjonalnej. Konieczne jest bowiem dysponowanie tym, co Daniel Goleman nazywa inteligencją emocjonalną.
 • Wydarzenia
  • Relacje i zapowiedzi (56)