Promotor BHP 2013/09

 • Temat numeru
  • Bezpieczna praca w warsztacie ślusarskim (8)
   Działanie ruchomych elementów maszyn, hałas, prąd elektryczny, nieodpowiednie oświetlenie stanowisk pracy czy nadmierny wysiłek fizyczny stanowią źródło zagrożeń dla osób zatrudnionych w warsztacie ślusarskim. Jak w bezpieczny sposób wykonywać swoje obowiązki...
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac opiekuna zwierząt w schronisku (14)
   Opieka nad porzuconymi zwierzętami w schronisku wymaga od pracownika schroniska zarówno dobrej kondycji psychicznej, jak i fizycznej. Opiekunowie zwierząt narażeni są na działanie niebezpiecznych czynników biologicznych, chemicznych czy fizycznych.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Wypadek przy pracy rolniczej (18)
   Brak środków finansowych na odnawianie coraz starszego i coraz bardziej wyeksploatowanego parku maszynowego skłania rolników do konserwacji we własnym zakresie maszyn, często bardzo niebezpiecznych w użyciui.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Detekcja gazów w przemyśle. Regulacje prawne - cz. II (20)
   Brak środków finansowych na odnawianie coraz starszego i coraz bardziej wyeksploatowanego parku maszynowego skłania rolników do konserwacji we własnym zakresie maszyn, często bardzo niebezpiecznych w użyciu.
  • Ocena ryzyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla kamiennego - cz. I (23)
   Polskie prawo w szeregu ustaw i rozporządzeń dotyczących poszczególnych obszarów bezpieczeństwa i higieny pracy opisuje obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego, nie nakładając na pracodawcę obowiązku stosowania konkretnej metody oceny ryzyka.
  • Hełmy ochronne w budownictwie (26)
   Na stanowisku pracy człowiek jest narażony na szereg zagrożeń wynikających ze specyfiki stanowiska oraz wykonywanych czynności. Najczęściej spotykane i najpoważniejsze są zagrożenia czynnikami mechanicznymi.
  • Instruktaż stanowiskowy dla operatora wiertarki kadłubowej (30)
   Celem przeprowadzanych instruktaży stanowiskowych jest zapoznanie pracownika ze sposobem działania danego urządzenia oraz metodami bezpiecznej pracy. Dobrze przeprowadzony instruktaż stanowiskowy obniża ryzyko związane z obsługą maszyny.
 • Artykuł promocyjny
  • TRACTELIFT - innowacyjny system wspomagający (33)
 • Prawo
  • Sprzęt zabezpieczający dla urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - nowe wymagania normatywne (34)
   Norma PN-EN 50495:2013 precyzuje wymagania bezpieczeństwa wobec urządzeń zabezpieczających, które instalowane są w sprzętach pracujących w atmosferach zagrożonych wybuchem. Jakie nowe regulacje zostały w niej poruszone?
  • Brak badań lekarskich a wypadek w pracy - konsekwencje prawne (39)
   Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego zdolność do pracy na określonym stanowisku. Zaświadczenie lekarskie powinno być przechowywane w aktach osobowych pracownika.
  • System pierwszej pomocy w świetle przepisów prawnych (42)
   System pierwszej pomocy tworzą punkty pierwszej pomocy i ich obsługa, apteczki, instrukcje i pracowniczy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia pracownicze z zakresu jej udzielania.
  • Wybrane świadczenia z tytułu wypadków przy pracy (45)
   Jakie regulacje prawne normują kwestie dotyczące wypłaty zasiłków chorobowych oraz jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy? W jakich przypadkach odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje poszkodowanemu?
 • Ergonomia
  • Ciekawostki ergonomiczne czyli jak w bezpieczny sposób ułatwić pracę - cz. I (47)
   Stosowanie ergonomicznych rozwiązań zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym, w znamienny sposób wpływa na jakość wykonywanych obowiązków. Jakie innowacje ergonomiczne spotkać można na rynku produktów?
 • Listy do Redakcji
  • Działalność w zakresie BHP - odpowiedź na pytanie Czytelnika (50)
 • Psychologia
  • Efektywne zarządzanie personelem. Inteligencja emocjonalna - cz. III (52)
   Empatia, zdolność łagodzenia konfliktów, umiejętność wpływu i porozumiewania się z kadrą pracowniczą to cechy dobrago przywódcy. W jaki sposób składniki inteligencji emocjonalnej wpływają na efektywność zarządzania personelem?
 • Wydarzenia
  • Relacje i zapowiedzi (56)