Promotor BHP 2013/12

 • Prezentacje produktów
  • Prezentacje produktów (7)
 • Temat numeru
  • Sieci elektryczne na placu budowy (8)
   Prawidłowe zabezpieczenia przewodów elektrycznych na placach budowy niejednokrotnie stanowi kwestię, która jest bagatelizowana przez pracowników. Najważniejszym dokumentem na budowie jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Zatwierdzenie niniejszego planu BIOZ to warunek.......
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora urządzenia przemysłu szklarskiego (12)
   Osoba na stanowisku operatora urządzeń przemysłu szklarskiego zajmuje sią prowadzeniem i nadzorem procesu wytapiania szkła. Jakie zagrożenia chemiczne, fizyczne i psychofizyczne można wskazań na tym stanowisku? Jakie środki ochrony przed zagrożeniami powinny....
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Astmatyk w zakładzie pracy (14)
   Powstawaniu astmy sprzyjają różne czynniki, wśród których należy wymienić: nawyki żywieniowe, zanieczyszczenie powietrza, palenie tytoniu, zakażenia wirusowe czy małą masę ciała po urodzeniu. W miejscu pracy mogą występować okoliczności znacznie...
  • Czynniki środowiska pracy związane z ubojem zwierząt - przepisy prawne i praktyka (16)
   Temat uboju zwierząt to problem prawny, etyczny i jednocześnie praktyczny. Budzi jednocześnie wiele kontrowersji. Te trzy sfery problemu przedstawia autor w artykule.
  • Przenośne mierniki gazów - cz. II (20)
   W poprzedniej części artykułu poznaliśmy budowę i funkcjonalność urządzeń przenośnych. Najwięcej problemów i pytań stwarzają jednak same możliwości pomiarowe mierników. Wokół nich powstało wiele wątpliwości, a także mitów.
  • Ochrona wzroku przed światłem laserowym - cz. II (23)
   Lasery zaczęły być szeroko wykorzystywane w medycynie oraz przemyśle właściwie od momentu ich pojawienia się. Było to spowodowane możliwościami, jakie daje duże skupienie energii w bardzo małym obszarze.
  • Metody zwalczania hałasu w środowisku pracy (24)
   Zgodnie z danymi GUS za rok 2012 aż 53% pracowników pracowało w narażeniu na hałas. W odniesieniu do wszystkich czynników szkodliwych i uciążliwych hałas of lat stanowi jedno z dominujących...
  • Zabezpieczenie placówek handlowych przed pożarem (30)
   Pożar w sieciach handlowych pociąga za sobą zagrożenie życia wielu ludzi, a poza typowymi stratami materialnymi - również straty związane z przymusowym przestojem w działalności.
  • Pożary endogeniczne w zakładach górniczych (33)
   Pożary endogeniczne stanowią poważne zagrożenie w zakładach górniczych. Co je4st najczęstszą przyczyną takiego rodzaju pożarów? Jakie wydarzenia wypadkowe miały miejsce w historii polskiego górnictwa?
  • Instruktaż stanowiskowy dla spawacza (37)
   Celem przeprowadzanych instruktaży stanowiskowych jest zapoznanie pracownika ze sposobem działania prowadzi do obniżenia ryzyka związanego z nieprawidłową obsługą maszyny. W artykule przedstawiono instruktaż stanowiskowy dla spawacza.
 • Bezpieczeństwo - Szkolenia
  • Po co nam system ratowniczy? - cz. II (39)
   System pierwszej pomocy ma zapewnić w jak najkrótszym czasie udzielenie pomocy osobie, która jej potrzebuje. Natychmiastowa reakcja wyprzedza służby ratownicze o pięć minut. Od tak krótkiej chwili zależy nie tylko zdrowie,...
 • Bezpieczeństwo - Zdrowie
  • Zagrożenia biologiczne przy procesach mechanicznej obróbki metali (43)
   Podczas mechanicznej obróbki metali mamy do czynienia z wysoką temperaturą pochodzącą od ostrza skrawającego (ok. 700oC), dlatego wymagane jest ciągłe stosowanie w tym procesie chłodziwa w postaci cieczy obróbkowych.
 • Prawo
  • Zmiany w czasie pracy (46)
   Mająca swe korzenie w czasach rzymskich łacińska maksyma: Ignorantia iuris nocet, czyli "nieznajomość prawa szkodzi", znajduje swoje uzasadnienie we współczesnym porządku prawnym. Warto zatem być na bieżąco ze zmianami prawnymi, gdyż...
 • Ergonomia
  • Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego zbrojarzy-betoniarzy (48)
 • Psychologia
  • Mobbing w miejscu pracy - cz. II
   Stres spowodowany nękaniem psychicznym w pracy może prowadzić do poważnych konsekwencji dla pracownika. Nieprawidłowa praca serca, dolegliwości trawienne, cukrzyca, a nawet choroby nowotworowe - to tylko wybrane następstwa mobbingu stosowanego wobec...
 • Komentarz
  • 20 lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Wacław Gudalewicz o początkach Stowarzyszenia (53)
   Wacław Gudalewicz to inicjator, założyciel i pierwszy prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Ponadto jest założycielem i członkiem zarządu oddziału warszawskiego OSPS BHP, a także należy do Naczelnej.....
 • Listy do Redakcji
  • Instrukcje BHP - odpowiedź na pytanie Czytelniczki (55)
 • BHP w Pigułce
  • Żartem czy serio? Forma czy treść? (56)
   W dziale "BHP w pigułce" w październikowym numerze "Promotora" pojawił się artykuł Behapowcy Klatkowcy i Przepisowi Behapowcy kontra specjaliści ds. BHP - Profesjonaliści. W numerze listopadowym opublikowana została odpowiedź na ten....
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (57)