Promotor BHP 2014/01-02

Nowe wydanie katalogowe czasopisma "Promotor BHP". "Prezentacje 2014" stworzone zostały z myślą o osobach, które odpowiedzialne są za dobór i zakup środków ochrony indywidualnej. Zawarte w nim produkty są przyporządkowane poszczególnym działom, co ułatwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych środków ochrony indywidualnej.

 

 • Bezpieczeństwo
  • Stosowanie masek. Praktyka (8)
   Sprzęt ochrony dróg oddechowych należy odpowiednio dobierać do warunków i czynników występujących w środowisku pracy. Jak zatem prawidłowo dobrać niniejszy sprzęt chroniący drogi oddechowe pracownika?
  • Dopasowanie środków ochrony indywidualnej do pracowników. Producent (11)
   Obserwacje pracowników użytkujących środki ochrony indywidualnej wskazują wyraźnie, że w wielu przypadkach pracownik nie jest poinformowany, dlaczego powinien je stosować.
  • Rękawice ochronne - rodzaje, wymagania norm zharmonizowanych, znakowanie. Nauka (13)
   W produkcji rękawic ochronnych stosuje się różne technologie wytwarzania i surowce oraz materiały - w zależności od przewidywanego zastosowania rękawic. Jakie normy opisują wymagania dla rękawic?...
  • Sprzęt ochrony głowy - wymagania (21)
   Najczęstsze przyczyny urazów głowy to: uderzenie przez spadające elementy, uderzenie o ostre i twarde przedmioty oraz zgniecenie przez poruszające się obiekty o dużej masie i gabarytach.
  • Nowelizacja przepisów prawnych dotyczących zasad wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej (27)
   Wzrost społecznego nacisku na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, innowacyjność technologii czy zwiększenie poziomu zatrudnienia to tylko wybrane czynniki, które wpływają na wzrost rynku środków ochrony indywidualnej.
  • Środki ochrony osobistej w praktyce (30)
   Ochrona zdrowia pracownika w przypadku narażenia go na działanie czynników szkodliwych powinna stanowić zadanie nadrzędne dla pracodawcy.
  • Środki ochrony indywidualnej stosowane w zakładach mięsnych (34)
   W artykule przekrojowo przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z środkami ochrony indywidualnej, w tym kwestie rękawic ochronnych, które są istotne między innymi przy pracy w zakładach mięsnych.
  • VdS już od lat podnosi standardy bezpieczeństwa w Polsce (36)
   VdS - Vetrauen durch Sicherheit - to jedna z najbardziej uznanych akredytowanych jednostek kontrolno-certyfikujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej i włamaniowej na świecie.
  • Ochrona pracownika przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas (38)
  • Apteczka pierwszej pomocy w zakładzie pracy (40)
   Apteczka pierwszej pomocy służy do przechowywania środków i materiałów przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Jak powinna być wyposażona taka apteczka w biurze, a jak w zakładzie przemysłowym?