Promotor BHP 2014/03

 • Temat numeru
  • Budownictwo - bezpieczeństwo pracy na wysokości (6)
   Każdego roku około 9 tysięcy pracowników budowlanych ulega wypadkom przy pracy, co stanowi od 9 do 10 procent ogółu poszkodowanych. Jakie działania należy podejmować, aby zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom?
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku tokarza (13)
   Stanowisko pracy dla tokarza to hala produkcyjna. Czynności wykonywane przez tokarza to m.in.: przygotowanie maszyny i materiału, przewożenie materiału wózkiem jezdniowym lub ręczne przenoszenie go, kontrola wymiarów, konserwowanie i czyszczenie tokarki.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Jak transportować bezpiecznie ładunek, czyli dobór i eksploatacja zawiesi (15)
   Prawidłowa eksploatacja zawiesi to podstawa bezpiecznego transportu ładunku. Świadectwo jakości powinno być dostarczone z każdym zawiesiem lub partią zawiesi i zawierać oświadczenie, że zawiesie jest zgodne z jedną z norm zharmonizowanych określających bezpieczeństwo użytkowania dla danego rodzaju zawiesia.
  • Współczesny rycerz-spawacz (22)
   Odpryski, ostre elementy, dymy i pyły spawalnicze czy promieniowanie świetlne to tylko niektóre zagrożenia, jakie spawacz napotyka w swojej codziennej pracy. Jak zatem powinno wyglądać wyposażenie w środki ochrony indywidualnej takiego pracownika?
  • BHP przy wykonywaniu robót ziemnych (28)
   Przy robotach ziemnych najgroźniejsze wypadki powstają wskutek braku lub złej obudowy wykopów. Z tego powodu podstawowym wymaganiem BHP jest zwrócenie uwagi na prawidłowe obudowanie wykopów, zgodne z zasadami statyki oraz stanu obudowy. Szczególnie ważne jest właściwe rozmieszczenie bali podrozporowych wzdłuż bali przyściennych oraz samych rozpór. Stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu musi być sprawdzany przed każdym zejściem pracowników do wykopu. Obowiązkowe jest również sprawdzanie obudowy i skarp wykopu po deszczu, mrozie i dłuższej przerwie w pracy.
 • Artykuł promocyjny
  • Ochronniki słuchu szyte na miarę (33)
  • Przemysłowe hełmy ochronne (34)
 • Dobre praktyki
  • Bitron Poland - stawiamy na bezpieczeństwo pracowników (36)
   Wizualizacja instrukcji BHP, jasny system współpracy z firmami zewnętrznymi, szkolenia z bezpiecznej pracy na maszynach czy liczne konkursy organizowane dla pracowników, które służą poprawie bezpieczeństwa, to tylko kropla w morzu wprowadzonych w sosnowieckim oddziale firmy Bitron Poland rozwiązań. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane dobre praktyki zakładu.
 • Prawo
  • Zasady oznakowania substancji niebezpiecznych/mieszanin niebezpiecznych w wymiarze regulacji prawnych (39)
   Właściwe oznakowanie produktu jest obowiązkiem dostawcy. W definicji dostawcy mieści się każdy producent, importer, dalszy użytkownik lub dystrybutor, który wprowadza do obrotu substancję w postaci własnej lub jako składnik mieszaniny.
 • Psychologia
  • Mobbing w miejscu pracy - cz. III (43)
   Pracodawca powinien przeciwdziałać zjawisku mobbingu, jeśli takie występuje w jego zakładzie pracy. Jasnym komunikatem typu: "Nie zgadzam się na mobbing. Próby podejmowania zachować mobbingowych będą skutecznie zwalczane" pracodawca może poinformować swoich pracowników o prowadzonej w firmie polityce antymobbingowej.
 • Listy do Redakcji
  • Jest problem - zatrudnianie firm zewnętrznych (47)
   Artykuł zawiera propozycje rozwiązań prawno-organizacyjnych, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy w firmach zewnętrznych. Zagadnienie jest ważne i być może artykuł ten skłoni Czytelników do dyskusji na łamach naszego czasopisma.
 • Przegląd porównawczy
  • Żywotność hełmów ochronnych (49)
   Za najważniejszy i podstawowy problem związany ze stosowaniem hełmów ochronnych należy uznać gwarancję posiadania przez nie odpowiednich właściwości ochronnych w całym okresie użytkowania. Wszystkie środki ochrony głowy mają swój "czas życia", który zależy m.in. od ich stopnia ekspozycji na działanie czynników zewnętrznych w środowisku pracy.
  • Kaski/hełmy ochronne - przegląd porównawczy (50)
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (62)
 • Flesz
  • Flesz (66)