Promotor BHP 2014/05

 • Temat numeru
  • Bezpieczna praca przy maszynach. Maszyny do obróbki skrawaniem (6)
   Autor przedstawia w artykule podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn do obróbki skrawaniem.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora walca drogowego (11)
   Czynnością wykonywaną przez operatora walca drogowego jest obsługa maszyny. Stosowane materiały i środki pracy na niniejszym stanowisku pracy to: paliwo, opary asfaltu, woda i lekki walec drogowy.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Klasyfikacja hałasu (13)
   Hałas to wszelkie niepożądane, dokuczliwe, nieprzyjemne lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, wprawionych w ruch cząsteczek powietrza, które oddziałują m.in. na organ słuchu. Odbiór wrażeń słuchowych determinowany jest w dużym stopniu przez częstotliwość dźwięku.
  • Środki ochrony indywidualnej - ochrona głowy (18)
   Współczesny przemysł, taki jak np. górnictwo, energetyka, budownictwo, leśnictwo, to wiele stanowisk i miejsc pracy generujących zagrożenia dla głowy pracownika. Do tych zagrożeń zaliczamy nie tylko możliwość urazów mechanicznych głowy, ale także zagrożenia dla wzroku i słuchu pracownika. Dlatego ważnym elementem ochrony głowy jest właściwy dobór środków ochrony indywidualnej chroniących przed tymi zagrożeniami. Dobór ten powinien uwzględniać możliwość jednoczesnego użytkowania tych ochron, i to zarówno pod kątem ich skuteczności, ergonomii, jak również bezkolizyjności.
  • Jak chronić ręce pracowników zatrudnionych w branży motoryzacyjnej? (22)
   W zależności od zagrożeń występujących przy wykonywaniu poszczególnych czynności zawodowych swoje zastosowanie znaleźć mogą różne typy rękawic ochronnych, w niektórych sytuacjach charakteryzujące się wieloma właściwościami ochronnymi, tj. w zakresie różnych zagrożeń. Czym należy się kierować, wybierając rękawice dla branży motoryzacyjnej?
  • Konferencja "Promotora BHP": "Safety manager. Praktyczne narzędzia" (27)
   Zapraszamy na konferencję "Promotora BHP": "Safety manager. Praktyczne narzędzia", która odbędzie się 28-30 maja 2014 r. w Lwówku Śląskim w pałacu Brunów.
  • Stanowiska pracy zagrożone pyłem - ocena narażenia i analiza ryzyka (28)
   Wiodącym źródłem zanieczyszczenia powietrza cząstkami pyłu jest przede wszystkim działalność człowieka w sferze produkcji przemysłowej. Prawie każdemu procesowi przemysłowemu towarzyszą mniejsze lub większe miejscowe zanieczyszczenia pyłowe, powstające podczas operacji obróbczych, wydobywczych, przeładunkowych, przetwórczych i innych.
  • Instruktaż stanowiskowy dla magazyniera (33)
   Przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania, próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora czy samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora to tylko niektóre etapy instruktażu stanowiskowego dla magazyniera.
  • Zarządzanie ŚOI - automatyczne dystrybutory artykułów BHP (37)
   Samoobsługowa dystrybucja artykułów z pełną kontrolą dostępu stała się ostatnio bardzo popularna jako element organizacji produkcji wielu firm. Automatyczne dystrybutory, zapewniając znaczne podwyższenie kultury pracy, zwiększając jej wydajność, bezpieczeństwo, a na końcu dając redukcję kosztów, stały się prawdziwą alternatywą dla klasycznych magazynów, narzędziowni, składzików czy szafek zamykanych na klucz.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Śmiertelne porażenie pomocnika operatora wózka jezdniowego (39)
   Pomimo wielu kampanii informacyjnych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego czy Państwową Inspekcję Pracy dochodzi do wielu wypadków przy pracy z zastosowaniem urządzeń mechanicznych w transporcie wewnątrzzakładowym.
 • Dobre praktyki
  • Lepszy kij czy marchewka? Czyli motywacja w BHP (41)
   Nad bezpieczeństwem należy pracować zarówno w organizacji, jak i poza nią! W jaki sposób zatem powinno się motywować pracowników do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku pracy oraz na polu prywatnym? Jakie działania sprzyjają propagowaniu postaw działania w zgodzie z BHP?
 • Ergonomia
  • Ergonomia w handlu (44)
   Elementem nieodłącznie towarzyszącym pracy w handlu jest obciążenie fizyczne, w tym m.in. przyjmowanie nienaturalnych pozycji ciała, dźwiganie ciężarów, które stanowią poważny czynnik ryzyka uszkodzeń ii dolegliwości układu ruchu.
 • Prawo
  • Wynagrodzenie za nadgodziny (48)
   Kwestie prawidłowego rozliczenia pracy w godzinach nadliczbowych nadal przysparzają wiele trudności w praktyce. Rozliczenie takiej pracy wymaga ustalenia liczby godzin normalnego wynagrodzenia i dodatków, które należy wypłacić pracownikowi. Kolejny krok to prawidłowe ustalenie podstaw naliczeń wynagrodzenia i dodatków, czyli wartości, jakie ma otrzymać pracownik do wypłaty.
 • Psychologia
  • Stres psychofizyczny zewnętrzną przyczyną wypadku (51)
   Stres psychiczny (psychologiczny) oznacza stan wzmożonego napięcia nerwowego będącego reakcją na działanie negatywnych bodźców fizycznych lub psychicznych. Wypadki, które są określane jako tzw. nagłe przypadki medyczne (np. zawał mięśnia sercowego), stanowią w Polsce ok. 17 proc. wszystkich wypadków badanych przez inspektorów pracy. Należy zauważyć, iż nie wszystkie tego typu wypadki zgłaszane są do PIP, na co wyraźnie wskazuje orzecznictwo Sądu Najwyższego.
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (55)
 • Flesz
  • Flesz (58)