Promotor BHP 2014/07-08

BHP w górnictwie - temat wydania. W numerze: zagrożenia metanowe, zintegrowany system zarządzania w górnictwie węglowym, ocena ryzyka zawodowego dla sapera, ochrona wzroku i twarzy spawacza, oraz wypadki w zakładach górniczych. Porada na co zwrócić uwagę w przypadku kupna odzieży roboczej i ochronnej oraz jak udzielać urlopów wypoczynkowych. Dodatkowo redakcja zachęca do zapoznania się z przeglądem ochron oczu i twarzy.

 

 • Temat numeru
  • Zagrożenie metanowe (6)
   Podstawową częścią gazów kopalnianych jest metan. Obecność metanu w powietrzu kopalnianym naraża na duże niebezpieczeństwo osoby pracujące w kopalnianych podziemiach, jak i stwarza zagrożenie dla samej kopalni. Metan bowiem, będąc gazem palnym, zmieszany w odpowiednim stosunku z powietrzem, daje mieszaninę wybuchową.
  • Zintegrowany system zarządzania w górnictwie węglowym (10)
   Wśród przedsiębiorców w ostatnim dziesięcioleciu popularne stało się posiadanie Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm dotyczących zarządzania jakością, bezpieczeństwem i zarządzania środowiskowego. Dotyczy to również przedsiębiorców górniczych wydobywających węgiel kamienny. Górnictwo jest branżą, w której sprawy bezpieczeństwa zawsze powinny być kwestią priorytetową, dlatego systemowe podejście do zarządzania tym obszarem powinno stanowić nie tylko wolną wolę przedsiębiorców, ale nawet być ich obowiązkiem prawnym.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego dla sapera (15)
   Saper myli się tylko raz. Z jakim ryzykiem wiąże się wykonywanie jednego z najbardziej niebezpiecznych zawodów świata? Jakie czynności w trakcie swojej pracy wykonuje saper? Jakie środki ochrony indywidualnej wykorzystuje w codziennej pracy?
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Ochrona wzroku i twarzy spawacza (22)
   Procesy spawalnicze wiążą się ściśle z odpowiednim przygotowaniem stanowiska pracy, zastosowaniem odzieży roboczej, jak i użyciem właściwej ochrony oczu oraz twarzy. Nie bez znaczenia są zatem przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, które niejednokrotnie pozwalają ustrzec spawacza przed różnego rodzaju urazami, mogącymi wpłynąć na jego dalsze zdrowie i życie.
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zranienia ostrymi narzędziami (28)
   W artykule przedstawiono praktyczne porady związane ze zranieniami ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Wykonywanie iniekcji, porządkowanie stanowiska pracy, usuwanie ostrego sprzętu to niektóre z czynności, których przeprowadzanie może prowadzić do zranień.
  • Na co zwrócić uwagę w przypadku kupna odzieży roboczej i ochronnej? (36)
   Zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy odzież ochronną zdefiniowaną w normie PN-EN 340 jako okrywającą lub zastępującą odzież osobistą, spełniającą warunek zapewnienia ochrony przed jednym zagrożeniem lub wieloma zagrożeniami; jej celem jest zminimalizowanie groźby urazu lub uszczerbku na zdrowiu człowieka.
  • Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie a wypadkowość (38)
   W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kulturą bezpieczeństwa, która to stanowi część pojęcia "kultura organizacyjna". Czym zatem jest kultura bezpieczeństwa pracy? Jakie czynniki sprzyjają kształtowaniu kultury bezpieczeństwa?
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Wypadki w zakładach górniczych (44)
   W artykule przedstawiono podstawowe zagrożenia w górnictwie oraz omówiono dwa wypadki, do których doszło przy pracy z przenośnikami taśmowymi. Przy omówieniu zagadnienia autorzy skorzystali m.in. z materiałów przygotowanych przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.
 • Prawo
  • Jak udzielać urlopów wypoczynkowych? (47)
   Przepisy prawne należy stale śledzić. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące tego, jak należy udzielać urlopów wypoczynkowych.
 • Ergonomia
  • Obciążenie pracą na stanowisku stolarza meblowego (53)
   Obciążenie fizyczne stolarza meblowego jest bardzo duże. Wynika ono głównie z konieczności przyjmowania wymuszonych, niewłaściwych pozycji ciała. Nieprawidłowe ułożenie ciała wynika między innymi z pracy przy użyciu nieergonomicznych maszyn i narzędzi.
 • Psychologia
  • Źródła stresorów psychofizycznych w służbie wojskowej (53)
   Po odpowiednim przygotowaniu żołnierza do wykonywania zadań w środowisku walki należy objąć go dodatkowym programem zapobiegającym powstawaniu psychicznych urazów. Stan ciągłego stresu stanowi główny element, któremu ulega walczący żołnierz. Jakie źródła stresorów psychofizycznych można wskazać w służbie wojskowej?
 • Felieton
  • Roma locuta - causa finita? (57)
   Autor przedstawia w tekście własne przemyślenia dotyczące ważnych aspektów, które pojawiają się w teorii i w praktyce i związane są z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Przegląd porównawczy
  • Dobór  stosowanie środków ochrony oczu i twarzy (60)
   Urazów oczu uniknąć można poprzez stosowanie we właściwy sposób odpowiednich środków ochronnych. Na jakie kategorie można podzielić środki ochronne oczu i twarzy? Jakie parametry wpływają na komfort stosowania tych środków?
  • Przegląd - Środki ochrony oczu i twarzy (62)
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (90)