Promotor BHP 2014/11

 • Temat Numeru
  • Środki ochrony indywidualnej w warsztatach samochodowych podczas prac spawalniczych (6)
   W warsztatach mechanicznych brak jest możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej oraz rozwiązań organizacyjnych, które eliminowałyby ryzyko związane z narażeniem pracowników na promieniowanie oraz gorące odpryski ciał stałych powstające podczas spawania. Z tego powodu w większości przypadków jedynym skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej.
 • Bezpieczeństwo - Ocena Ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku blacharza samochodowego (12)
   Blacharz samochodowy swoje prace wykonuje w zakładzie naprawy pojazdów samochodowych, agdzie przede wszystkim posługuje się ostrymi narzędziami. Narażony jest również m.in. na działanie niebezpiecznych pyłów oraz substancji drażniących. Na jakie jeszcze zagrożenia jest wystawiony oraz na co powinien zwrócić szczególną uwagę w trakcie swojej pracy?
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Urządzenia ochronne stosowane w maszynach (14)
   W artykule w szerokim kontekście omówiono zagadnienia dotyczące urządzeń ochronnych stosowanych w maszynach na tle ogólnych wymagań w kwestii bezpieczeństwa maszyn
  • System zarządzania bezpieczeństwem pracy a problem partycypacji pracowników - cz. I (21)
   W artykule zajęto się analizą funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Poruszone problemy w istotny sposób wpływają na doskonalenie metod profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem pracy, w tym: warunkami środowiska i organizacji pracy oraz postawami pracowników.
  • Pomiar hałasu na stanowiskach pracy (27)
   Zadaniem badań nad hałasem jest ustalenie kształtowania się klimatu akustycznego, a jego dokładna znajomość umożliwia ocenę zagrożenia hałasem na danych stanowiskach pracy.
  • Instruktaż stanowiskowy dla tokarza (32)
   Istotą instruktażu stanowiskowego jest przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy, a tym samym podjęcie działań dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.
 • Bezpieczeństwo - Szkolenia
  • Zasady tworzenia dobrej prezentacji (34)
   W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie szkolenie prowadzone "na żywo", które nie jest wspomagane prezentacją. Oto zasady, jakimi warto się kierować, przygotowując prezentację.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Wypadek przez przypadek? (38)
   Omówiony wypadek powstał w wyniku szeregu zdarzeń "przypadkowych". Najczęściej do wypadków przy pracy dochodzi w wyniku niedociągnięć leżących zarówno po stronie pracodawców, kadry kierowniczej, samych poszkodowanych, jak i właśnie dzięki przypadkowi.
 • Praktyczne narzędzia
  • Algorytm postępowania w przypadku oceny ryzyka mobbingu (40)
   Wraz ze zmianą liczby i rodzaju zagrożeń występujących w środowisku pracy rośnie liczba metod prewencyjnych i interwencyjnych stosowanych w celu ograniczenia lub wyeliminowania ich niekorzystnego oddziaływania na pracowników. Pomimo wielu, głównie metodologicznych trudności, wprowadza się metody zarządzania bezpieczeństwem, które dotyczą również jego psychospołecznego aspektu.
 • Prawo
  • Detergenty w życiu i prawie europejskim (46)
   Jesteśmy niemal uzależnieni od nowoczesnych rozwiązań, usprawniających nasze codzienne życie. Niewiele osób decyduje się obecnie na naturalne środki czyszczące, zdecydowanie bardziej skuteczne są detergenty. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromny wysiłek muszą zadać sobie producenci tych środków, aby ich produkt mógł zostać wprowadzony na rynek.
  • Norma ISO 45001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (50)
   Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy mają wieloletnią historię i praktykę. Opracowano już szereg wytycznych i wymagań w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem. Liczne organizacje wdrożyły i doskonalą swoje systemy zarządzania właśnie na podstawie wspomnianych dokumentów.
 • Ergonomia
  • Kabiny dla palaczy (53)
   Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 81, poz. 529) wprowadziła powszechny zakaz palenia dotyczący wszystkich miejsc użytku publicznego. Jednak prawo nie zakazuje palenia tytoniu w ogóle, dlatego też konieczne jest wyznaczenie właściwych miejsc dla palaczy.
 • Psychologia
  • Dyskryminacja w środowisku pracy - kariera zawodowa mężczyzn i kobiet (57)
   O ile nierówne traktowanie ze względu na rasę, czy religię zdarza się w Polsce stosunkowo rzadko, to z dyskryminacją płci mamy do czynienia bardzo często, choć niekoniecznie w sposób bezpośredni. Problem ten dotyka przede wszystkim kobiet. Przykładem może być nierówna płaca za tak samo wykonywaną pracę.
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (60)
 • Flesz
  • Flesz (68)