Promotor BHP 2014/12

 • Temat Numeru
  • Odzież korporacyjna. Wizerunek - bezpieczeństwo - komfort - integracja (6)
   W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane ze stosowaniem odzieży korporacyjnej. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zagadnieniom praktycznym oraz prawnym, dotyczącym rozważanego tematu.
 • Bezpieczeństwo - Ocena Ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika szwalni (15)
   Szwaczka pracuje w zakładzie odzieżowym, gdzie zajmuje się całym procesem szycia - od otrzymania przygotowanych wykrojów do wykończenia szytej sztuki odzieży. Narzędziami pracy są: maszyna do szycia, nożyczki oraz igły. Przedmioty te stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • System zarządzania bezpieczeństwem pracy a problem partycypacji pracowników - cz. II (12)
   To druga część artykułu, w którym zajęto się analizą funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w Przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zaprezentowano korzyści dla Przedsiębiorstwa wynikające z uczestnictwa pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem.
  • XX Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (18)
   Artykuł przedstawia przebieg i wyniki obrad XX Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Obrady objęły całościowy zakres zagadnień ochrony pracy: bezpieczeństwo techniczne, ochronę zdrowia, ubezpieczenia społeczne, dostosowanie pracowników do nowych technologii, a także politykę zatrudnienia.
  • Sześć błędnych założeń dotyczących ochrony słuchu (20)
   Pomimo rosnącej liczby przepisów mających na celu ochronę pracowników nadal istnieją pewne błędne domniemania w kwestii zagrożeń dla słuchu. Jeśli założenia te nie zostaną sprawdzone, mogą podważyć wszystkie, niewątpliwie skuteczne, zasady programu ochrony słuchu, a nawet doprowadzić do jego utraty.
 • Bezpieczeństwo - Analiza Wypadku
  • Wypadki przy obsłudze pras (24)
   Prasy do obróbki plastycznej metali są bardzo niebezpiecznymi maszynami. Wypadki przy ich obsłudze kończą się najczęściej urazami rąk pracowników. W artykule opisano trzy zdarzenia zaistniałe w zakładach pracy z terenu województwa warmińsko mazurskiego. Ich okoliczności i przyczyny zostały zbadane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Dobre Praktyki
  • Każdy pracownik jest wart zainteresowania. Zarządzanie bezpieczeństwem w Farm Frites Poland (27)
   Motto brzmi: "To, co robimy, robimy dobrze. To, co robimy dobrze, zapewne możemy robić lepiej". Strategia zarządzania firmą uwzględnia zrównoważony rozwój oraz społeczną odpowiedzialność, którą realizuje się m.in. poprzez dbanie o pracowników i ich bezpieczeństwo.
  • Bezpieczeństwo publiczne - prekursorzy materiałów wybuchowych (32)
   Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Unii Europejskiej było zawsze przedmiotem troski i zainteresowania ustawodawców. Jednakże w ostatnich latach szczególnie dużo uwagi poświęca się temu tematowi. Rozpowszechnianie niebezpiecznych treści w sieci internetowej stało się na tyle powszechne, że nawet średnio utalentowani chemicy są w stanie w domowych warunkach skonstruować nielegalne materiały wybuchowe z ogólnie dostępnych produktów.
  • Zakres ingerencji Państwowej Inspekcji Pracy w odniesieniu do stanowisk pracy o szczególnym charakterze (36)
   Emerytury pomostowe przysługują pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze. Decyzje, komu należy się to świadczenie pieniężne, reguluje Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Ustala ona również zakres ingerencji PIP w tym temacie.
  • Norma ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania i wytyczne stosowania (39)
   W poprzednim numerze "Promotora BHP" zaprezentowano ogólne kwestie dotyczące nowej normy ISO 4500, w niniejszym artykule omówione zostały wybrane wymagania projektu tej normy. Projekt jest na etapie doprecyzowania zapisów i końcowa wersja Normy ISO 45001 może w zdecydowanym stopniu różnić się od przytaczanej i omawianej.
  • Zmiany w przepisach prawnych regulujących badania psychologiczne kierowców (41)
   Od 20 lipca 2014 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 937). Jakie zaszły zmiany?
 • Psychologia
  • Dobór osób do zawodów trudnych. Psychologiczne aspekty pracy w zawodach o podwyższonym ryzyku zagrożeń - praca na wysokości (44)
   Coraz częściej zwraca się uwagę na czynniki psychiczne, które mają wpływ na zachowanie bezpieczeństwa i wysokiej sprawności w procesie pracy. Szczególnie przy pracach niebezpiecznych związanych z dużym narażeniem na stres warto brać pod uwagę podstawowe aspekty psychologiczne: osobowość, temperament, radzenie sobie ze stresem, a także poziom lęku oraz niepokoju.
 • Wywiad
  • Program Bezpieczna Chemia - odpowiedź na potrzeby branży chemicznej (48)
   Z Pawłem Zawadzkim kierownikiem Projektu Programu "Bezpieczna Chemia", o ideach przyświecających tworzeniu Programu, planach na przyszłość oraz pomysłach na dalszy rozwój rozmawia Natalia Woźny.
 • Przegląd porównawczy
  • Przegląd odzieży ciepłochronnej(50)
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (58)