Promotor BHP 2015/01-02

Przedstawiamy Państwu nowe wydanie katalogowe czasopisma "Promotor BHP" - "Prezentacje 2015", które zostało stworzone z myślą o osobach, które odpowiedzialne są za dobór i zakup środków ochrony indywidualnej. Zawarte w katalogu produkty są przyporządkowane poszczególnym działom, co ułatwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych środków ochrony indywidualnej.

 • Bezpieczeństwo
  • Narzędzie do szacowania ryzyka psychospołecznego w pracy (8) Pracownicy, którzy są bardziej zestresowani, przeciętnie pięć dni dłużej rocznie są nieobecni w pracy z powodu choroby, niż ci, u których poziom stresu jest niski. Wydaje się to wystarczającym powodem, aby zarządzanie ryzykiem psychospołecznym stało się dobrą praktyką, wdrażaną powszechnie.
  • Zastosowanie i rodzaje listy kontrolnej. Przykład listy kontrolnej dla IT (13)
   Lista kontrolna (wykaz kontrolny, lista sprawdzająca, checklist) jest prostym narzędziem umożliwiającym kontrolę poprawności. Narzędzie to składa się z serii prostych pytań lub zagadnień - wykazu czynności, przeważnie z "okienkami" do zaznaczania odpowiedzi "tak" lub "nie".
  • Bezpieczne spacery w Farm Frites Poland - listy kontrolne (16)
   W grudniowym numerze "Promotora BHP" (nr 12/2014) prezentowaliśmy dobre praktyki, jakie stosuje się w firmie Farm Frites Poland. W niniejszym katalogu mają Państwo możliwość zapoznać się ze stosowanymi listami kontrolnymi: Safety Walk, oraz ZPW. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją również w Państwa zakładach pracy i znacząco ograniczą liczbę wypadków.
  • Postępowanie w przypadku udaru mózgu (wylewu) (18)
   Udar mózgu jest najpoważniejszą chorobą naczyniową mózgu oraz jednym z największych problemów w medycynie. Na całym świecie stanowi on trzecią w kolejności przyczynę zgonów i główny powód niesprawności u osób powyżej 40 roku życia. Zlekceważenie pierwszych objawów udaru może doprowadzić do trwałego kalectwa prowadzącego do niesamodzielności, a często kończy się śmiercią.
  • Instruktaż stanowiskowy dla kierowcy TIR-a (20)
   Może się wydawać, że do rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowcy wystarczy przedstawić prawo jazdy odpowiedniej kategorii i przystępuje się do pracy. takie przekonanie jest mylne i skutkuje poważnymi konsekwencjami, a instruktaż stanowiskowy to przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy oraz sprawdzenie jego wiedz i umiejętności.
  • Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera (25)
   W artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące szkoleń BHP, a także szczegółowo omówiono zasady prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla sprzedawcy-kasjera. Zasady te, w ogólnym zarysie, dotyczą także innych stanowisk pracy.
 • Artykuł Promocyjny
  • Ochronniki słuchu szyte na miarę (30)
   Hałas i ochrona przed hałasem; Indywidualne ochronniki słuchu; Test funkcjonalności; Jak kupić indywidualne ochronniki?
  • Audyty zachowań (32)
   Warunki rozpoczęcia projektu; Wybór audytorów; Zaangażowanie kierownictwa; Realizacja audytów zmiany zachowań; Dokumentowanie i analiza
 • Ochrony Oczu
  • Ochrony oczu (33)
 • Ochrony Twarzy i Głowy
  • Ochrony twarzy i głowy (43)
 • Ochrony Słuchu
  • Ochrony słuchu (48)
 • Ochrony Dróg Oddechowych
  • Ochrony dróg oddechowych (56)
 • Ochrony Kończyn Górnych
  • Ochrony kończyn górnych (71)
 • Ochrony Kończyn Dolnych
  • Ochrony kończyn dolnych (87)
 • Odzież Ochronna i Robocza
  • Odzież ochronna i robocza (97)
 • Odzież Korporacyjna
  • Odzież korporacyjna (108)
 • Ochrony przed Upadkiem z Wysokości
  • Ochrony przed upadkiem z wysokości (110)
 • Ochrony Zbiorowe
  • Ochrony zbiorowe (116)
 • Narzędzia bezpieczne i inne
  • Narzędzia bezpieczne i inne (121)
 • Pomiary i Detekcja
  • Pomiary i detekcja (124)
 • Szkolenia, Certyfikacja, Usługi
  • Szkolenia, certyfikacja, usługi (127)
 • Ratownictwo i Pierwsza Pomoc
  • Ratownictwo i pierwsza pomoc (130)
 • Utrzymanie Czystości
  • Utrzymanie czystości (132)
 • Drabiny, Rusztowania i Podesty Bezpieczne
  • Drabiny, podesty i rusztowania bezpieczne (134)