Promotor BHP 2016/01-02

Wydanie katalogowe czasopisma "Promotor BHP". "Prezentacje 2016" stworzone zostały z myślą o osobach, które odpowiedzialne są za dobór i zakup środków ochrony indywidualnej. Zawarte w nim produkty są przyporządkowane poszczególnym działom, co ułatwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych środków ochrony indywidualnej. To już 18 edycja katalogu!

 

 • Szkolenia
  • Nie taki diabeł straszny, czyli co warto wiedzieć o szkoleniach BHP? (8)
   Organizacja i realizacja szkoleń BHP to nie tylko jeden z ważniejszych obowiązków wynikający z przepisów prawnych, ale również jedno z ważniejszych działań prewencyjnych. Tylko kompetentny, świadomy konsekwencji nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP pracownik jest w stanie prawidłowo identyfikować i oceniać zagrożenia oraz stosować środki eliminujące lub ograniczające zagrożenia, co w końcowym efekcie skutkuje mniejszą liczbą wypadków przy pracy.
  • Praktyczne aspekty szkoleń BHP (13)
   Jednymi z pierwszych osób, z którymi styka się nowo przyjęty pracownik w zakładzie pracy, są pracownik służby BHP, który prowadzi szkolenie wstępne ogólne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przełożony pracownika, który prowadzi szkolenie wstępne stanowiskowe. Sposób, w jaki prowadzone będą te dwa rodzaje szkoleń, ma bezpośredni wpływ na ogólną kulturę bezpieczeństwa w zakładzie, a tym samym na bezpieczeństwo przy wykonywaniu konkretnych prac.
  • Szkolenie nt. ergonomicznego kształtowania środowiska pracy (18)
   Podstawowym celem każdego przedsiębiorcy/pracodawcy jest zysk, liczony najczęściej, chociaż nie zawsze, przy użyciu pieniędzy. Wśród celów szczegółowych na niepoślednim miejscu można natomiast znaleźć wymaganą przez Kodeks pracy szeroko rozumianą dbałość o zdrowie pracowników. Obejmuje ona, poza wieloma różnymi działaniami, przede wszystkim profilaktykę przeciwwypadkową, gdyż wypadek przy pracy to, poza trudno mierzalnymi stratami moralnymi i etycznymi, również ograniczenie zysku.
  • Jakość i efektywność szkoleń BHP - ewaluacja procesu nauczania (23)
   Profesjonalne szkolenie BHP polega na tym, aby uczestnik kursu przyswoił sobie jak najwięcej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy, w jak najkrótszym czasie. Miejsce szkolenia, odpowiednie warunki sal szkoleniowych, odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz wykwalifikowana kadra szkoleniowców to elementy, które znacząco przekładają się na efektywne i dobre szkolenie.
  • Postępowanie w sytuacji zadławienia (zakrztuszenia) (26)
   Zadławienie to stan, w którym drogi oddechowe człowieka zostają zamknięte przez ciało obce, czyli to wszystko, co trafia do ust świadomie bądź nieświadomie, np.: kęs pokarmu, cukierek, guma do żucia, fragment zabawki dziecka. Może wtedy dojść do zaklinowania się go w gardle lub przełyku. Ciała obce o ostrych końcach mogą przy tym wbić się w ścianę przełyku, powodując jej zranienie.
 • Ochrony Oczu
  • Ochrony oczu (33)
 • Ochrona Twarzy i Głowy
  • Ochrony twarzy i głowy (38)
 • Ochrony Słuchu
  • Ochrony słuchu (44)
 • Ochrony Dróg Oddechowych
  • Ochrony dróg oddechowych (47)
 • Ochrony Kończyn Górnych
  • Ochrony kończyn górnych (56)
 • Ochrony Kończyn Dolnych
  • Ochrony kończyn dolnych (72)
 • Odzież Ochronna i Robocza
  • Odzież ochronna i robocza (82)
 • Ochrony przed Upadkiem z Wysokości
  • Ochrony przed upadkiem z wysokości (92)
 • Narzędzia Bezpieczne i Inne
  • Narzędzia bezpieczne i inne (98)
 • Utrzymanie Czystości
  • Utrzymanie czystości (102)
 • Pomiary i Detekcja
  • Pomiary i detekcja (106)
 • Szkolenia, Certyfikacja, Usługi
  • Szkolenia, certyfikacja, usługi (110)
 • Drabiny, Rusztowania i Podesty Bezpieczne
  • Drabiny, rusztowania i podesty bezpieczne (113)