Promotor BHP 2016/04

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z jubileuszowym wydaniem "Promotora BHP", który kończy 20 lat! Niniejszy numer został poszerzony o wiele ciekawych artykułów, a wśród nich m.in.: dobór obuwia i rękawic - dopasowanie ŚOI do warunków temperaturowych, ćwiczenia ewakuacyjne w zakładach pracy, zagrożenia przy obrabiarkach skrawających. Redaktor honorową wydania została Elżbieta Bożejewicz - Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP, której artykuł "Służba BHP - dziś i jutro" mogą Państwo przeczytać również w niniejszym numerze.

 

 • Temat Numeru
  • Wysoki poziom kultury bezpieczeństwa, czyli skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy (8)
   W kreowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy zasadniczą rolę odgrywa komunikacja. Bez jej prawidłowego przebiegu nie ma możliwości uzyskania efektywnego zarządzania. Zapraszamy do lektury niniejszego artykułu, który porusza kwestię kultury bezpieczeństwa w kontekście skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Na co narażony jest pracownik sprężarkowni? (14)
   Czym charakteryzuje się praca w sprężarkowni? Na jakie zagrożenia narażony jest pracownik? Odpowiedź znajdą Państwo w niniejszym artykule.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Problematyka wypalenia zawodowego cz. II - profilaktyka (16)
   Kwestia wypalenia zawodowego jest powszechna, ponieważ dosięga coraz szersze rzesze pracowników. Nasilenie tego problemu może budzić niepokój, gdyż niesie za sobą wiele negatywnych skutków - wpływa na stan zdrowia, bezpieczeństwo innych, na rozwój osobowości, a także na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie ni na przebieg kariery zawodowej.
  • Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem CLP (20)
   Niniejszy artykuł prezentuje zasady klasyfikacji oraz oznakowania chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem CLP.
  • Dobór rękawic i butów a komfort cieplny pracownika - dopasowanie ŚOI do warunków temperaturowych (26)
   Dobierając ŚOI, w tym obuwie i rękawice pod względem zabezpieczenia termicznego, musimy uwzględnić fakt, że zabezpieczenie przed tymi czynnikami nie rozwiązuje problemu. Trzeba pamiętać, że środki te muszą być jeszcze bezpieczne pod względem innych czynników występujących w czasie pracy, jak też zapewniać komfort w zakresie użytkowania. ŚOI muszą być więc tak dobrane, żeby zapewniały komfort cieplny. Zapraszamy do lektury artykułu, który porusza kwestię dopasowania butów i rękawic do warunków temperaturowych.
  • Magazynowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo (36)
   W artykule przywołane zostały podstawowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, które odnoszą się do magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w budynkach produkcyjnych i magazynowych.
  • Ćwiczenia ewakuacyjne w zakładach pracy (42)
   Przekroczony czas ewakuacji zakładu, nieumiejętnie złożony raport do koordynatora ws. zagrożeń na terenie przedsiębiorstwa - to tylko nieliczne przewinienia, jakie można zaobserwować podczas ćwiczeń ewakuacyjnych w zakładach pracy.
  • Praca na wysokości: upadek-skutki-pierwsza pomoc - cz. I (48)
   Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu, który porusza kwestię pracy na wysokości. Dzięki niniejszemu materiałowi dowiedzą się Państwo, dlaczego oględziny miejsca wypadku są tak istotne, jaki wpływ mają zasady biomechaniki na analizę wypadku, a także czym różni się wypadnięcie od zsunięcia.
  • Zagrożenia przy obrabiarkach skrawających (53)
   Obróbka skrawaniem metali jest procesem polegającym na usuwaniu zbędnej części materiału poprzez toczeni, wiercenie, frezowanie, szlifowanie, cięcie oraz struganie; w taki sposób, aby nadać obrabianemu przedmiotowi określony kształt, wymiary, funkcje oraz jakość. Z racji tego, że prace wykonywane są na maszynach, gdzie ruch roboczy narzędzia jest często powiązany z obrotem, dużymi prędkościami czy ruchem posuwisto-zwrotnym występuje tutaj wiele zagrożeń dla samych operatorów jak i osób znajdujących się w ich otoczeniu.
 • Bezpieczeństwo - Analiza Wypadku
  • Wybuch w fabryce kosmetyków (60)
   W artykule przedstawiono analizę wypadku, który miał miejsce w fabryce kosmetyków w 2013 r. Do czego może doprowadzić ludzka bezmyślność? O tym dowiedzą się Państwo z niniejszego materiału.
 • Dobre Praktyki
  • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w GKN Driveline w Oleśnicy (64)
   Założona w 1996 roku w Oleśnicy firma GKN Driveline jest producentem półosi, wałów napędowych, a także komponentów niezbędnych do ich wytworzenia. Firma ta może poszczycić się mianem najnowocześniejszej firmy w regionie. Jako iż tytuł ten zobowiązuje, zarządzanie bezpieczeństwem również musi być na wysokim poziomie. Jak wygląda kształtowanie kultury bezpieczeństwa w GKN Driveline? Zapraszamy do lektury!
 • Praktyczne narzędzia
  • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP (70)
   Opis stanowiska pracy jest podstawowym elementem sprawnej polityki personalnej. Z kolei wartościowanie pracy powinno wspierać transparentność systemu wynagradzania pracowników i realizować m.in. zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, o którym mowa w Kodeksie Pracy.
 • Prezentacje Produktów
  • Pracownik za granicą - delegowanie w ramach świadczenia usług czy podróż służbowa? (76)
   Kierując pracownika do wykonywania pracy za granicą, należy przede wszystkim podjąć decyzję czy pracownik będzie świadczył pracę przebywając w podróży służbowej, czy też jego wyjazd będzie delegowaniem związanym ze zmianą miejsca wykonywania pracy. Te dwa pojęcia często w praktyce używane są zamiennie, jednak dotyczą dwóch różnych przypadków. Niniejszy artykuł w sposób szczegółowy rozpatruje oba zagadnienia.
 • Ergonomia
  • Ergonomia osób niepełnosprawnych (80)
   Czy pojęcie wysiłku w ergonomiczne usprawnienia stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami jest zasadne, nie tylko z moralnego ale również z ekonomicznego punktu widzenia? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w niniejszym materiale.
 • Psychologia
  • Praca w zespole i procesy grupowe (83)
   Aby odpowiednio pokierować pracą w zespole, trzeba mieć świadomość procesów grupowych, jakie w nim zachodzą. Każda grupy, niezależnie od tego, w jakim celu i w jaki dokładnie sposób powstała, charakteryzuje się określoną dynamiką. W zbiorze osób można nakreślić pewne etapy, które są uniwersalne i przebiegają najczęściej w tej samej kolejności. Przez wzgląd na fakt, iż przywódca jest członkiem (i najczęściej też twórcą) takiej grupy, powinien zdawać sobie sprawę z tego, jakie procesy mogą w niej zachodzić oraz jaka jest jego rola na poszczególnych etapach.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Służba BHP - dziś i jutro (90)
   Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP zrzesza w 39 oddziałach ok. 2500 członków, działających społecznie w obszarze i na rzecz bezpieczeństwa pracy. Członkiem stowarzyszenia może być każdy, kto posiada kwalifikacje służby BHP, określone w odrębnych przepisach. Jakie inicjatywy podejmuje stowarzyszenie i jak - w jego ramach - specjalista ds. BHP może się rozwijać?
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (92)