Promotor BHP 2016/09

We wrześniowym numerze tematem przewodnim wydania będzie bezpieczna praca na wysokości. W wydaniu m.in. ocena ryzyka zawodowego weterynarza, ergonomia kierowcy autobusu miejskiego, nowa norma ISO 45001, a także komunikacja niewerbalna w procesie pracy.

 • Temat numeru
  • Wypadki przy pracy na wysokości (8)
   Na temat bezpiecznej pracy na wysokości powiedziano i napisano już dużo. Warto jednak co jakiś czas odświeżyć swoją wiedzę na temat organizacji pracy, przeciwskazań zdrowotnych, czy też przyczyn wypadków związanych z pracą na wysokości. Wypadki te w dalszym ciągu znajdują się na liście najczęstszych wypadków przy pracy.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy lekarza weterynarii (12)
   Na czym polega praca weterynarza każdy z nas wie - w mniejszym bądź większym stopniu. Natomiast czy zdajemy sobie sprawę, na ile niebezpieczeństw jest on narażony w swojej codziennej praktyce?
 • Artykuł promocyjny
  • Rękawice Air & Durable do pracy w środowisku suchym (15)
   Mapa Professionel oferuje rozwiązania dla każdej ręki, która pracuje. O rękawicach do pracy w środowisku suchym rozmawialiśmy z Marie-Ariel Bouchez.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Jak długo używać rękawic ochronnych w narażeniu na substancje chemiczne? (16)
   Artykuł ma na celu naświetlenie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem rękawic chroniących przed substancjami chemicznymi i uświadomienie pewnych kwestii użytkownikom tych ochron.
  • Oczyszczalnia ścieków - bezpiecznym i higienicznym miejscem pracy (22)
   Kiedyś do pracy na oczyszczalnię ścieków trafiało się z przydziału lub za karę. Większość prac wykonywało się ręcznie. Skratki zbierało się grabiami, piasek z koryt piaskowników wybierało się łopatą, a osad z osadników Imhoffa, czy rowów cyrkulacyjnych wiadrem i ręcznym wózkiem w asyście lampy davy'ego ewakuowało się na poletka osadowe. Nie było to wymarzone stanowisko pracy. Dopiero lata osiemdziesiąte zaczęły rewolucjonizować technicznie i technologicznie obiekty oczyszczalni z poszanowaniem stanowiska pracy obsługi.
  • Zagrożenie terrorystyczne (28)
   Warto spojrzeć na zjawisko współczesnego terroryzmu tak, aby włączyć je w wymagania działań profilaktycznych z zakresu oceny ryzyka zawodowego. W artykule omówiono założenia i cel terrorystów, a także środki, jakich terroryści używają, aby to osiągnąć.
 • Artykuł promocyjny
  • Bezpieczeństwo pracownika w transporcie bliskim. Od czego zacząć? (35)
   Materiał promocyjny
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Stosowanie środków ochrony indywidualnej - wymogi prawne i certyfikacja (36)
   Niniejszy artykuł dotyka zagadnienia właściwego stosowania ŚOI, zwracając uwagę na ważność jakości stosowanych ŚOI, wynikającą z gwarancji certyfikacji poszczególnych grup tych wyrobów przez instytucje przygotowujące i przeprowadzające procedury wymagane, między innymi dyrektywą PPE, a także z uwzględnieniem wymogów PN-N-18001 oraz norm: ISO 9001 [6] i ISO 14001[7].
 • Dobre praktyki
  • Promocja zdrowia w ArcelorMittal Poland SA (38)
  • Bezpieczni na staracie, zdrowi na mecie (42)
   Europejska kampania informacyjna
 • Artykuł promocyjny
  • Spójrzmy na swój sprzęt krytycznie, czyli kilka słów o uszkodzeniach i ich wykrywaniu (44)
   Materiał promocyjny
 • Prawo
  • Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług w UE (46)
   Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski w ramach świadczenia usług od dnia 18 czerwca 2016 r. określa Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868). Służy ona przede wszystkim egzekwowaniu minimalnych warunków zatrudnienia mających zastosowanie w państwie członkowskim, do którego pracownik ma być delegowany. Jednocześnie wprowadza szereg obowiązków, głównie dla pracodawców, którzy delegują pracowników do Polski. W artykule między innymi - Jakie obowiązki leżą po stronie pracodawcy?
  • Nowa norma w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ISO 45001 (50)
   Wszystko na to wskazuje, że rok 2017 będzie w branży bezpieczeństwa i higieny pracy debiutem nowej normy ISO 45001. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne. Norma, której pierwsze próby opracowania przez British Standards Institution (BSI) sięgają lat 90, w końcu stanie się faktem. W jej opracowaniu uczestniczą 64 kraje (w tym Polska reprezentowana przez CIOP-PIB) oraz 16 krajów jako obserwatorzy.
 • Ergonomia
  • Ergonomia na stanowisku kierowcy autobusu komunikacji miejskiej (53)
   Praca na stanowisku kierowcy autobusu komunikacji miejskiej diametralnie zmieniła się w ciągu ostatnich kilku dekad. Chociaż pracownicy wykonują w zasadzie te same czynności, co przed laty, to jednak robią to w znacznie bardziej komfortowych warunkach. Z drugiej jednak strony wymagania w stosunku do nich są obecnie znacząco wyższe, w szczególności dotyczy to punktualności i zachowania wobec pasażerów, którzy niestety bywają bardziej niż kiedyś niekulturalni. Na jakie zagrożenia narażony jest kierowca autobusu?
 • Psychologia
  • Komunikacja niewerbalna w procesie pracy (56)
   Porozumiewamy się z innymi nie tylko za pomocą słów. Informacje o cudzych stanach, nastawieniach, opiniach, uczuciach czerpiemy również z innych źródeł. Obserwujemy wyraz twarzy, zachowania, gesty. Zwracamy uwagę na to, jak dana osoba wygląda. Wsłuchujemy się w ton jej głosu. Uwzględniamy to, jakimi przedmiotami się otacza. W niniejszym artykule między innymi o tym w jaki sposób komunikacja niewerbalna wpływa na nasz sposób komunikowania się.
 • Absurdy BHP
  • Dział IV - ocena ryzyka zawodowego (58)
   Ocena ryzyka zawodowego jest procesem dość skomplikowanym, stanowiącym ważne narzędzie w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy, a także jednym z obowiązków pracodawcy. Dobre zrozumienie celu oceny ryzyka zawodowego oraz zapoznanie z odpowiednimi przepisami daje gwarancję sporządzenia dokumentu, który będzie stanowił nieocenione wsparcie każdego pracodawcy oraz behapowca.
 • Listy do Redakcji
  • Ocena ryzyka dla kobiet w ciąży i karmiących piersią (61)
   Jakie są ogólne zasady przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk, na których pracują kobiety w ciąży i karmiące piersią?
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (62)
 • Flesz
  • Flesz