Promotor BHP 2016/10

W październikowym numerze tematem przewodnim wydania będzie BHP przy spawaniu. W wydaniu m.in . ocena ryzyka zawodowego kobiet w ciąży i karmiących piersią, ocena ryzyka zawodowego na stanowisku hartownika, eliminacja zachowań anomijnych w pracy, a także kwestia minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.

 

 • Temat Numeru
  • Chłodzenie mikrostrumieniowe w spawalnictwie - aktualizacja oceny ryzyka zawodowego (8)
   Niniejszy artykuł porusza kwestię chłodzenia mikrostrumieniowego stosowanego w procesach spawalniczych. Czytelnicy dowiedzą się dlaczego warto stosować tę metodę w spawalnictwie, jak powinno wyglądać stanowisko pracy spawacza, a także jakie są podobieństwa i różnice w kontekście zagrożeń przy spawaniu tradycyjnym a spawaniu z wykorzystaniem chłodzenia mikrostrumieniowego.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku hartownika (16)
   Tym razem prezentujemy ocenę ryzyka zawodowego dla hartownika. Z czym wiąże się jego praca, na jakie zagrożenia narażony jest pracownik na wspomnianym stanowisku? O tym w niniejszym artykule.
  • Ocena ryzyka zawodowego dla kobiet w ciąży i karmiących piersią (18)
   Konieczność oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk, na których pracują kobiety w ciąży i karmiące piersią, związana jest ze zmianą obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy. Niniejszy artykuł szczegółowo porusza to zagadnienie dla kobiet pracujących przy obsłudze maszyn produkcyjnych w przemyśle mięsnym.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Praca w hałasie, czyli na co narażeni są pracownicy dyskoteki (24)
   Dla osób postronnych praca w dyskotece bardzo często może wydawać się przyjemnością. Zabawa, tańce, rozmowy, świetna atmosfery, wszechogarniająca muzyka, to tylko niektóre z pozytywnych stron omawianej branży rozrywkowej. Niestety, poza wszelkimi zaletami, osoby zatrudnione w klubach/dyskotekach narażone są na wiele zagrożeń. Jednym z nich jest hałas.
  • Kontrole BHP- skuteczne narzędzie w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy (28)
   Kontrole są często traktowane jako zło konieczne i spychane na dalszy plan, zamiast stanowić integralną część zarządzania firmą. Rzetelne przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz właściwe zarządzanie działaniami pokontrolnymi zacznie szybko przenosić namacalne, trwałe efekty.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Pośpiech nie jest dobrym doradcą - wypadek w silosie na trociny (34)
   Niewiele potrzeba, aby doprowadzić do tragedii. Wystarczy pośpiech, chwila nieuwagi oraz łamanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Niniejszy materiał niech stanowi przestrogę głównie dla tych, którym zawsze spieszy się w pracy. Co wydarzyło się w zakładzie produkcji drzewnej? Zapraszamy do lektury
 • Dobre Praktyki
  • Dobre praktyki służby bhp w Grupie PZU (38)
   Grupa PZU jest największą firmą ubezpieczeniową we wschodniej części Europy. Silny rozwój rynku, zmiana wizerunku i przekształcanie się w nowoczesną firmę sprawia, że również służby BHP, powstałe jako Zespół BHP, muszą podążać za zmianami i dostosowywać charakter swoich działań do wymagań ciągle zmieniającej się organizacji. O tym, jak Zespół BHP w Grupie PZU łączy prawo z praktyką, jak wychodzi poza utarte schematy i udowadnia, że jak się chce, to można, w niniejszym artykule.
 • Praktyczne Narzędzia
  • Czy i jak pracownicy mogą działać na szkodę pracodawcy? Metody rozpoznawania i eliminacji zachowań anomijnych (42)
   Problematyka zachowań anomijnych, zwanych inaczej kontrproduktywnymi, nadal stanowi mało rozpoznany obszar. Zapewne jest to skutkiem trudności związanych ze zdefiniowaniem, które ze szkodliwych zachowań pracowników mają charakter przypadkowy, a które intencjonalny. Celem opracowania jest przybliżenie tej tematyki w kontekście nieostrożnych i nieprzewidywalnych zachowań w miejscu pracy, mogących przyczyniać się do szkód odczuwanych przez pracodawców i pracowników, w tym nawet utraty zdrowia lub życia.
 • Prawo
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. (45)
   Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące Ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowe rozwiązania prawne mają na celu zagwarantowanie osobom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia (art. 734 k.c.), a także umów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Ergonomia
  • Dobre praktyki przy ręcznych pracach transportowych (48)
   Codziennie wykonywane ręczne prace transportowe stwarzają poważne zagrożenie wypadkowe w pracy. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że zajęcie te niejednokrotnie wymagają dużego wysiłku fizycznego, co także przyczynia się do wielu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Biorąc pod uwagę powyższe, należy podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zadbanie o prawidłowe wykonywanie takich prac.
 • Listy do Redakcji
  • Praca na węglarce - odpowiedź na pytanie Czytelnika (52)
 • Absurdy BHP
  • Dział V - rola służby i dokumentacja bhp w firmie (54)
   Zapraszamy do kolejnej odsłony absurdów bhp. Tym razem przyjrzymy się roli służby bhp, a także przygotowywanej przez nią dokumentacji bhp.
 • Przegląd Porównawczy
  • Przegląd porównawczy kurtek zimowych (56)
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (62)
 • Flesz
  • Flesz (66)