Promotor BHP 2016/11

W listopadowym numerze „Promotora BHP” przyjrzymy się bliżej branży motoryzacyjnej. Niniejsze wydanie zostało wzbogacone o przegląd porównawczy butów ochronnych z podnoskiem. Ponadto w numerze: bezpieczna praca w pomieszczeniach czystych (clean rooms), zagrożenia na stanowisku diagnosty samochodowego, ergonomia prac zimowych.

 

 • TEMAT NUMERU
  • Szczęśliwa trzynastka branży motoryzacyjnej. Case study na przykładzie Faurecii Grójec R&D Center S.A. (8)
   Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia pracowników związana z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (Kodeks Pracy – art. 207§2). Każdy pracodawca ma obowiązek ciągłego analizowania stanowisk pracy i ich modernizowania, aby były one jak najbezpieczniejsze i ergonomiczne. W jaki sposób dba się o bezpieczeństwo pracowników w branży motoryzacyjnej
 • BEZPIECZEŃSTWO - ZDROWIE
  • Zdrowa firma – działania poprawiające zdrowie pracowników (18)
   Firma Care Solutions zajmuje się wdrażaniem programów prozdrowotnych do przedsiębiorstw o różnym profilu. Działania zdrowotne szyte są na miarę potrzeb pracowników firmy. Programy opierają się na fizjoterapii, treningu, dietetyce i psychologii. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, przyjmowanych pozycji, specyfiki pracy i wieku kadry, podejmowane są działania mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia. Zyskuje pracownik, zyskuje firma.
 • BEZPIECZEŃSTWO - OCENA RYZYKA
  • Zagrożenia związane z odśnieżaniem ulic (20)
   Obfite opady śniegu oraz zmiany temperatury zimą powodują zaleganie pokrywy śnieżnej, śnieżno-lodowej lub błota pośniegowego na drogach i ulicach. Zgodnie z przepisami śnieg z ulic musi być usuwany. Na jakie zagrożenia jest narażony pracownik zajmujący się właśnie odśnieżaniem ulic?
 • BEZPIECZEŃSTWO - PRACA
  • Zagrożenia na stanowisku diagnosty samochodwego (22)
   Praca na stanowisku diagnosty samochodowego wiąże się z wieloma zagrożeniami. W niniejszym artykule mowa będzie nie tylko o sprawach dotyczących samego badania technicznego, ale również o środowisku pracy i kwestiach zdrowotnych.
  • Bezpieczeństwo w pomieszczeniach czystych – clean rooms (27)
   Pomieszczenia czyste – clean rooms – po raz pierwszy zastosowano w USA w ubiegłym wieku. Początkowo wykorzystywane były do badań, z czasem ich rola i zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu znacznie wzrosły. W dobie zaawansowanych technologii i intensywnego rozwoju technologicznego stały się nieodzownym elementem infrastruktury parków przemysłowych, jak również znalazły zastosowanie w obiektach służby zdrowia, ośrodkach uniwersyteckich i badawczych.
  • Podstawowe zasady klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem (32)
   Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić podstawowe zasady klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem dla palnych gazów, par cieczy oraz pyłów. Zapraszamy do lektury.
 • BEZPIECZEŃSTWO - ANALIZA WYPADKU
  • Śmiertelne przygniecenie w naczepie (39)
   Wykonywanie przez pracownika czynności, do których nie został przeszkolony, zawsze niesie ze sobą ryzyko. I nie mówimy tutaj wyłącznie o źle wykonanej pracy. Zagrożone jest przede wszystkim zdrowie, a nawet życie pracownika. W niniejszym materiale autor prezentuje śmiertelny wypadek, który miał miejsce na naczepie do przewozu zwierząt. Jak do niego doszło? Zapraszamy do lektury.
 • ARTYKUŁ PROMOCYJNY
  • Wiele osób niepotrzebnie znosi dyskomfort stóp (42)
   Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego to prawdopodobnie najpoważniejszy problem związany ze środowiskiem pracy w krajach zachodnich.
  • Zrealizuj cel – zero wypadków (44)
   Wszędzie tam, gdzie w miejscu pracy pojawia się ryzyko, zazwyczaj wiele czasu zajmuje zamawianie i oczekiwanie na nowe znaki bezpieczeństwa, które będą ostrzegać pracowników przed zagrożeniami i wskazywać im, w jaki sposób można uniknąć wypadku. Używając profesjonalnej drukarki do znaków oraz oprogramowania, firmy mogą projektować, drukować i wdrażać nowe znaki o wiele szybciej, dzięki czemu zmniejszają liczbę wypadków w pracy i tym samym wspierają realizację programu zero wypadków.
 • ERGONOMIA
  • Ergonomia i bezpieczeństwo prac zimowych (46)
   Zgodnie z coroczym cyklem pór roku już niedługo zawita do nas zima. Ma ona dwa oblicza – jest piękna dla tych, którzy akurat wypoczywają, a w szczególności wypoczywają aktywnie. Odmienne zdanie na ten temat mają ci, którzy zimą musza pracować. I jeszcze pół biedy, jeśli całą zmianę przebywają w ciepłych pomieszczeniach, a zimno i śnieg doskwiera im tylko podczas drogi do i z biura, czy hali fabrycznej. Ale jest jeszcze wcale niemała grupa osób, które pracują poza pomieszczeniami zamkniętymi. I to właśnie oni najbardziej są narażeni na wszelkie niedogodności związane przede wszystkim z niską temperaturą panującą zimą.
 • PSYCHOLOGIA
  • Proces uczenia się dorosłych w świetle badań psychologicznych (50)
   Jakie wyróżniamy style uczenia się oraz typy słuchaczy wśród dorosłych? Jak ich różnorodność wpływa na sposób uczenia się dorosłych?
 • LISTY DO REDAKCJI
  • Zasady bezpieczeństwa prac na torowiskach (56)
   Jakie podstawowe zasady bezpieczeństwa powinny obowiązywać podczas prac na torowiskach i obok torów kolejowych?
 • PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY
  • Obuwie stosowane w środowisku pracy. Prawo i praktyka (58)
   Obuwie stosowane na stanowiskach pracy, oprócz tego, że zastępuje obuwie własne pracownika, to pełni jednocześnie ważną funkcję związaną z bezpieczeństwem i ergonomią. W zależności od stopnia ochrony dzieli się ono na obuwie bezpieczne, ochronne i zawodowe.
 • Obuwie ochronne – rodzaje i wymagania (60)
  Zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG [1], obuwie o cechach ochronnych jako środek ochrony indywidualnej, może być wprowadzone do obrotu na rynkach krajów Unii Europejskiej pod warunkiem, że spełnia zasady oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami.
 • Obuwie ochronne i bezpieczne z podnoskiem (62)
 • FLESZ (80)