Promotor BHP 2016/12

Redaktorem honorowym grudniowego wydania został prof. Kazimierz Lebecki (WSZOP), który w temacie numeru przybliżył, jaki wpływ na środowisko mają poważne awarie przemysłowe. Ponadto w numerze m.in.: czyszczenie zbiorników paliwowych, strefy zagrożenia wybuchem, jak zabezpieczyć pracownika przed poślizgnięciem się oraz dodatek specjalny ATEX.

 

 • Temat numeru
  • Wpływ poważnych awarii przemysłowych na środowisko (8)
   W państwach uprzemysłowionych istotne są zagrożenia poważnymi awariami, które mogą mieć katastroficzne skutki. Są to awarie w instalacjach technologicznych, magazynowych lub w urządzeniach transportowych, w wyniku których następuje uwolnienie od otoczenia, wybuch lub pożar znajdujących się w tych obiektach dużych ilości niebezpiecznych substancji chemicznych.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika czyszczenia i konserwacji zbiorników paliwowych (14)
   Praca przy czyszczeniu i konserwacji zbiorników paliwowych jest pracą wykonywaną w przestrzeni zamkniętej i zaliczaną do prac niebezpiecznych. Na jakie zagrożenia jest narażony pracownik czyszczący i konserwujący zbiorniki paliwowe? Odpowiedź w tym artykule.
 • Prawo
  • Nowe zasady potwierdzania warunków zatrudnienia (18)
   Z dniem 1 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja "Kodeksu pracy", która wprowadziła obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę, a w przypadku nie zachowania formy pisemnej umowy, potwierdzenia pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.
  • Raport: Bezpieczeństwo pracy na kolei - przestrzeganie przepisów o czasie pracy maszynistów (22)
   W raporcie zostały przedstawione wyniki badania Głównego Inspektoratu Pracy, pt. "Bezpieczeństwo Pracy na kolei - przestrzeganie przepisów o czasie pracy maszynistów", na podstawie materiałów przedstawionych na Radzie Ochrony Pracy.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Doraźna i długotrwała pomoc psychologiczna ofiarom wypadków przy pracy (24)
   Formy pomocy psychologicznej uzależnione są od stanu poszkodowanego oraz rodzaju wypadku, jakiemu uległ pracownik. Często interwencji psychologicznej wymagają także świadkowie wypadku, dla których ma on również potencjalnie traumatyczny charakter,. Jak powinna wyglądać pomoc psychologiczna po wypadku przy pracy?
 • Ergonomia
  • Bezpieczne drogi dojścia do stanowiska pracy - jak zabezpieczyć pracownika przed poślizgnięciem się i upadkiem w każdych warunkach atmosferycznych (27)
   Poślizgnięcia, potknięcia i upadki stanowią jedną z najczęściej spotykanych przyczyn czy współprzyczyn wypadków przy pracy, są także nierzadko przyczyną wypadków w drodze do pracy, podczas pobytu w miejscach publicznych, a nawet w domu.
 • Psychologia
  • Jak urozmaicić szkolenie za pomocą nowoczesnych narzędzi multimedialnych i materiałów dydaktycznych cz. I (31)
   W niniejszym materiale autorka prezentuje nowoczesne narzędzia multimedialne oraz materiały dydaktyczne, które w sposób atrakcyjny mogą urozmaicić szkolenia, tym samym korzystnie wpłynąć na efektywność procesu nauczania.
 • Raport
  • BHP po polsku - jest dobrze, ale mogłoby być zdecydowanie bezpieczniej (34)
   Z analizy behawioralnej, przygotowanej przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, w ramach trzeciej już edycji badania "Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016" wynika, że są cztery dominujące postawy względem bezpieczeństwa pracy w Polsce - zdystansowani, formaliści, spragnieni wiedzy i ryzykanci. Większość pracowników fizycznych i umysłowo-fizycznych to mężczyźni, prawie połowa to osoby czterdziestoletnie i starsze, a ponad 50% mieszka na wsi lub w najmniejszych miastach.
 • Absurdy BHP
  • Dział VI - brak nadzoru, tolerowanie zagrożeń przez pracodawcę i behapowca (36)
   W szóstej części absurdów bhp dowiemy się, czym kończy się brak nadzoru nad pracownikami oraz akceptowanie ich zachowań niebezpiecznych. Ostrzegamy - tym razem nikomu nie będzie do śmiechu.
  • Stojak pod choinkę - czyli zbliżają się święta Bożego Narodzenia (39)
   O zasadach BHP warto pamiętać nawet wtedy, gdy jesteśmy ogarnięci świąteczną gorączką zakupów i przygotowań. o tym, jak niebezpieczny może być... stojak pod choinkę przeczytają Państwo w niniejszym materiale.
 • Listy do Redakcji
  • Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy - pytanie od Czytelnika (40)
   Samochód służbowy po wyłączeniu silnika został postawiony na pochyłości, na terenie zakładu i stoczył się. Pracownik chcąc zatrzymać pojazd przytrzasnął sobie dłoń w drzwiach. Jakie są obowiązki poszkodowanego oraz pracodawcy w przypadku takiego zdarzenia? Odpowiedź w artykule.
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (41)
   W tym numerze m.in.: Nasza konferencja "Czynnik Ludzki a Kształtowanie Bezpieczeństwa", Zwiedzanie KWK "Ziemowit", Szkolenie z zakresu oceny ryzyka zawodowego w Pile, ExpoWELDING 2016, CEMEX Polska ze Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy, Pierwsze w Polsce posiedzenie ENSHPO.
 • Flesz
  • Flesz (49)
 • Dodatek specjalny ATEX
  • Dodatek specjalny ATEX (51)