Promotor BHP 2018/01-02

Wydanie katalogowe czasopisma "Promotor BHP". "Prezentacje 2018" stworzone zostały z myślą o osobach, które odpowiedzialne są za dobór i zakup środków ochrony indywidualnej. Zawarte w nim produkty są przyporządkowane poszczególnym działom, co ułatwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych środków ochrony indywidualnej. To już 20 edycja katalogu!

 • Pierwsza pomoc
  • Pierwsza pomoc przedlekarska. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (8)
   Artykuł opisuje podstawowe zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zawiera opis postępowania podczas RKO oraz ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Autor poświęcił uwagę również zagadnieniom związanym z Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
  • Pierwsza pomoc w medycznych stanach nagłych (14)
   Cele udzielania pierwszej pomocy to: ochrona życia, przyniesienie ulgi w cierpieniu, zapobieganie dalszym zachorowaniom lub urazom oraz wsparcie w powrocie do zdrowia. Do udzielenia pierwszej pomocy zobligowany jest każdy z nas.
  • Szkolenie z pierwszej pomocy a umiejętność jej udzielania przez kierowców (19)
   Istotnym elementem w ratowaniu życia ludzkiego jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Nabycie tej umiejętności możliwe jest tylko przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej na specjalistycznych szkoleniach.
  • Zatrucie tlenkiem węgla - przyczyny, skutki, wykrywanie (24)
   Tlenek węgla to substancja toksyczna, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci. W artykule przedstawiono m.in.: źródła narażenia, objawy towarzyszące zatruciu oraz metody wykrywania tego związku.
  • Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy (29)
   Na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy oraz szereg związanych z tym obowiązków. Jednym z nich, wynikającym z art. 2091 § 1 Kodeksu pracy, jest zorganizowanie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy. Realizacja wskazanej powinności wiąże się z koniecznością wyznaczenia i przeszkolenia osoby do udzielania pierwszej pomocy.
  • Radzenie sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia życia - interwencja kryzysowa (33)
   Interwencja kryzysowa jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. W interwencji kryzysowej istotne jest empatyczne, a zarazem praktyczne odpowiedzenie na potrzeby osoby w kryzysie.
 • Ochrona twarzy i głowy
  • Ochrona twarzy i głowy (38)
 • Ochrony oczu
  • Ochrony oczu (40)
 • Ochrony dróg oddechowych
  • Ochrony dróg oddechowych (43)
 • Ochrony kończyn górnych
  • Ochrony kończyn górnych (49)
 • Ochrony kończyn dolnych
  • Ochrony kończyn dolnych (65)
 • Odzież ochronna i robocza
  • Odzież ochronna i robocza (81)
 • Ochrony przed upadkiem z wysokości
  • Ochrony przed upadkiem z wysokości (94)
 • Narzędzia bezpieczne i inne
  • Narzędzia bezpieczne i inne (99)
 • Pomiary i detekcja
  • Pomiary i detekcja (102)
 • Szkolenia, certyfikacja, usługi
  • Szkolenia, certyfikacja, usługi (104)
 • Drabiny, rusztowania i podesty bezpieczne
  • Drabiny, rusztowania i podesty bezpieczne (108)
 • Pierwsza pomoc
  • Pierwsza pomoc (111)
 • Utrzymanie czystości
  • Utrzymanie czystości (112)