Promotor BHP 2018/03

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Promotora BHP. Tematem przewodnim numeru jest bezpieczeństwo w laboratorium, a redaktorem honorowym dr inż. arch. Michał Salamonowicz - członek Architects Registration Board i Izby Architektów RP. W przygotowanym artykule przedstawił on określanie zasad BHP na podstawie klasyfikacji oraz hermetyczności laboratoriów. Ponadto w numerze także: ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez laboranta i pierwsza pomoc w przypadku napadu drgawek. Numer został wzbogacony o wyjątkowy dodatek specjalny "Pomiary środowiska pracy".

 • Temat numeru
  • Określanie zasad BHP na podstawie klasyfikacji oraz hermetyczności laboratoriów (8)
   Artykuł porusza kwestie związane stricte z bezpieczeństwem podczas wykonywania prac laboratoryjnych, doborem zasad ochrony oraz biernych i czynnych zabezpieczeń.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez laboranta (12)
   W artykule przedstawiono opis pracy laboranta oraz rozpisano zagrożenia, które mogą spotkać pracownika na tym stanowisku pracy. Oceny ryzyka dokonano w skali trójstopniowej według normy PN-N-18002:2011.
 • Bezpieczeństwo - Ratownictwo
  • Pierwsza pomoc w przypadku napadu drgawek (17)
   Najważniejszą kwestią dotyczącą udzielania pierwszej pomocy jest, poza oczywistą umiejętnością wdrożenia właściwych działań, przełamanie bariery strachu. To strach w większości przypadków powoduje, że świadkowie zdarzeń nie podejmują działań wobec osób wymagających udzielenia pierwszej pomocy. Tymczasem każda kampania czy materiały promocyjne są pełne haseł dotyczących najważniejszych pierwszych minut i znaczenia świadków oraz ich działania dla późniejszej przeżywalności poszkodowanych.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Bezpieczna gaśnica (20)
   Gaśnice są obowiązkowym elementem zabezpieczenia obiektów. Mają za zadanie umożliwiać bezpieczne i skuteczne zgaszenie ognia oraz zapobiec rozwojowi pożaru.
  • Lokale, w których można prowadzić żłobek lub klub dziecięcy - zmiany wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego (24)
   Artykuł ma na celu przybliżenie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jakie powinny zostać spełnione przy tworzeniu żłobków i klubów dziecięcych, w świetle znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Niedostosowanie prasy mimośrodowej do minimalnych wymagań BHP przyczyną wypadku przy pracy (30)
   W artykule przeanalizowano wypadek, którego bezpośrednią przyczyną było niedostosowanie prasy mimośrodowej do wymagań BHP. Autor opisuje ponadto regulacje prawne oraz wymagania dotyczące użytkowania maszyn i osłon.
 • Psychologia
  • Sztuka zarządzania grupą - konflikty i współpraca. Cz. I (36)
   W artykule autorka prezentuje trudną sztukę, jaką jest zarządzanie grupą i umiejętne rozwiązywanie konfliktów. Umiejętność komunikowania wprost swoich potrzeb i pragnień to kompetencja, którą warto rozwijać. Niezwykle ważne jest opanowanie sztuki prostej i jasnej komunikacji opartej na faktach, w kontakcie z własnymi potrzebami i emocjami, które często pojawiają się jako odpowiedzi na różne sytuacje z życia.
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (42)
   XX Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych, XVIII edycja konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Głosowanie ws. normy ISO 45001:2018, Posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP, Raport "Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2017", "Bezpieczna praca z chemikaliami" na SAWO!, Bezpieczeństwo w magazynie i centrum dystrybucyjnym.
 • Dodatek Specjalny: Pomiary bezpieczeństwa pracy
  • Dodatek specjalny: Pomiary środowiska pracy (43)
  • Pomiary Bezpieczeństwa Pracy (44)
   Motywem przewodnim artykułu jest bezpieczeństwo. Autor w opracowaniu opisuje kwestie dotyczące m.in. kultury HSE, analizy oceny ryzyka, wskaźników bezpieczeństwa pracy oraz pomiarów kultury bezpieczeństwa.
  • Obciążenie fizyczne na stanowisku pracy (49)
   W artykule poruszono kwestie obciążenia fizycznego na stanowisku pracy, kategorie obciążeń oraz metody ich szacowania i oceny.
  • Pomiary hałasu za pomocą urządzeń mobilnych (53)
   Mimo postępu technologicznego i coraz powszechniej wprowadzanej automatyzacji umożliwiającej całkowite lub częściowe odseparowanie człowieka od procesów produkcji, hałas nadal jest jednym z dominujących czynników szkodliwych w środowisku pracy.
  • Pomiary w środowisku pracy - zagrożenia biologiczne (57)
   Rozwój nauk biologicznych, w tym medycyny, immunologii czy genetyki, pozwolił na szersze spojrzenie na problem występowania czynników biologicznych w miejscach pracy, a obecny wykaz obejmujący ponad 650 czynników jest stale wzbogacany o nowe mikro- i makroorganizmy.
  • Badania i pomiary przy wykonywaniu pracy niestacjonarnej lub sporadycznej
   Obowiązek przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy należy do jednych z ważniejszych powinności pracodawcy. Jego realizacje zwykle nie stwarza problemu w sytuacji i wykonywania pracy na stałych, dobrze zdefiniowanych i opisanych stanowiskach pracy, na których warunki pracy, w tym s tan środowiska pracy, praktycznie nie ulegają zmianom. Wątpliwości powstają natomiast w przypadku prac wykonywanych na stanowiskach niestacjonarnych, w sytuacji gdy praca wykonywana jest sporadycznie lub z wykorzystaniem niewielkich ilości szkodliwych substancji chemicznych.