Promotor BHP 2018/05

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem "Promotora BHP". Tematem przewodnim numeru jest bezpieczna praca w budownictwie. Redaktorem honorowym wydania został dr inż. Damian Hadryś (Politechnika Śląska), który omówił temat bezpiecznego użytkowania maszyn do robót ziemnych podczas robót budowlanych. Ponadto w numerze także: zagrożenia na stacjach paliw, pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy w budownictwie, zabezpieczenie placu budowy. Numer został wzbogacony o przegląd odzieży odblaskowej.

 • Temat numeru
  • Bezpieczne użytkowanie maszyn do robót ziemnych podczas robót budowlanych (6)
   Przepisy prawa określają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn roboczych przeznaczonych do robót ziemnych, a także budowlanych i drogowych.
  • Uwaga wykopy! O  bezpieczeństwie przy pracach ziemnych (11)
   Wykopy są budowlami ziemnymi, należącymi do kategorii stałych lub tymczasowych konstrukcji, określanych jako obiekty budowlane, a prace polegające na ich wykonaniu są niezbędnym i nierozerwalnym elementem każdej nowo powstającej inwestycji budowlanej.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Zagrożenia i bezpieczeństwo przy pracach budowlanych - roboty ziemne (14)
   Roboty ziemne należą do jednych z bardziej niebezpiecznych czynności wykonywanych przy pracach budowlanych. Do takich prac należą np. wykopy wykonywane w celu budowy fundamentów budynków, wykopy dla różnego rodzaju instalacji.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Roboty ziemne - zasady bezpiecznej pracy (17)
   Roboty ziemne definiowane są jako roboty budowlane polegające na wydobywaniu, przemieszczaniu i układaniu gruntu naturalnego wg charakterystycznych dla danej budowli kształtów geometrycznych. Przy tego rodzaju pracach niezmiernie ważną rolę odgrywa dbałość o właściwe zabezpieczenie terenu budowy, a w szczególności wykopów i nasypów.
  • Zarys problematyki kultury bezpieczeństwa pracy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa (22)
   W prezentowanym artykule przedstawiono zarys problematyki kultury bezpieczeństwa pracy. Pokazano czynniki określające pożądaną i niepożądaną kulturę bezpieczeństwa. W przeprowadzonych badaniach w wybranym przedsiębiorstwie skoncentrowano się na takich elementach kształtowania kultury bezpieczeństwa, jak: środowisko i warunki pracy, a także zachowania i postawy pracowników.
  • Zagrożenia na stacjach paliw (28)
   Zapewne większość kierowców w pewnym momencie swojej podróży była zmuszona do zatrzymania się na stacji paliw i zatankowania pojazdu benzyną, olejem napędowym lub gazem. Okazuje się, że oprócz zagrożeń występujących na stacji, tych zupełnie oczywistych, związanych z ogniem, pożarem czy wybuchem, klient stacji, jak również jej personel są narażeni także na inne czynniki zewnętrzne, często niezależne od swojego postępowania.
 • Bezpieczeństwo - Ratownictwo
  • Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadkach przy pracy w budownictwie (34)
   Cele udzielania pierwszej pomocy to ochrona życia, przyniesienie ulgi w cierpieniu, zapobieganie dalszym zachorowaniom lub urazom oraz wsparcie w powrocie do zdrowia. Zespół Zadaniowy ds. Pierwszej Pomocy ILCOR w Definicji pierwszej pomocy 2015 określił potrzebę umiejętności rozpoznawania urazu i choroby, rozwijania odpowiednich umiejętności przez osoby udzielające pierwszej pomocy oraz natychmiastowego udzielenia niezbędnej pomocy, oraz wezwania zespołu ratownictwa medycznego lub innych służb.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Młodociany w betonie (38)
   W zakładzie handlowo-usługowym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego doszło do kuriozalnego zdarzenia, które mogło się skończyć śmiercią 16-letniego pracownika.
 • Bezpieczeństwo - Lista kontrolna
  • Bezpieczeństwo prac ziemnych - głębokie wykopy (42)
   W tekście autor skupił się na opisie zasad bezpieczeństwa w przypadku wykonywania prac ziemnych oraz przedstawił listę kontrolną.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Okulary ochronne o działaniu korekcyjnym - wymagania dotyczące konstrukcji i zasady doboru (46)
   W artykule przedstawiono wymagania dotyczące konstrukcji okularów korekcyjnych o działaniu ochronnym oraz zalecenia dotyczące doboru tych okularów do zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi występującymi na stanowiskach pracy.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Zabezpieczenia budowy (51)
   Autor przeanalizował wypadek, do którego doszło przez niewłaściwe zabezpieczenie placu budowy. W artykule wskazano, jak powinno się zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania robót ziemnych, żeby zminimalizować ryzyko wypadków.
 • Listy do Redakcji
  • Pytanie od Czytelnika (55)
   Sytuacje nietypowe w pracy nie zdarzają się rzadko. Jak rozwiązać kłopotliwe kwestie, które nie są regulowane w sposób niebudzący wątpliwości?
 • Przegląd porównawczy
  • Komfort, jakość, bezpieczeństwo - ochronna odzież robocza dla wymagających (56)
   Firmy przywiązują coraz większą wagę do tego, jakiej odzieży używają ich pracownicy. Wiąże się to z podnoszeniem standardów pracy i wyrabia dobrą opinię o firmie. Wysokiej jakości odzież staje się wizytówką i buduje dobrą markę przedsiębiorstwa. Gotowa importowana odzież robocza z dalekiego wschodu już nie cieszy się taką popularnością, jak kilka lat wcześniej.
  • Przegląd porównawczy odzieży odblaskowej (58)
 • Wydarzenia (64)