Promotor BHP 2018/07-08

Wakacyjny numer Promotora poświęcono szeroko pojętemu bezpieczeństwu w logistyce. Redaktorem honorowym wydania został mgr inż. Marek Trajdos, który jest współautorem artykułu „Nowoczesne strefy pakowania – elementy ergonomii i bezpieczeństwa”. Dodatkowe uzupełnienie numeru stanowi wyjątkowy przegląd obuwia dla służb mundurowych.

 • Temat numeru
  • Nowoczesne strefy pakowania – elementy ergonomii i bezpieczeństwa (6)
   W wyniku dynamicznego rozwoju handlu internetowego w Polsce wzrasta ilość wysyłanych, a zatem pakowanych paczek. Są to najczęściej różnorodne opakowania zbiorcze, które wymagają wielu rodzajów czynności roboczych, aby móc niezawodnie spełniać rolę ochronną dla przesyłanych towarów.
 • Bezpieczeństwo – Analiza wypadku
  • Ciężki wypadek przy naprawie koparki (10)
   W zakładzie z terenu woj. Warmińsko-mazurskiego doszło do wypadku pracownika – mechanika, który naprawiał koparko-ładowarkę. Poszkodowany posiadał wieloletnie doświadczenie na stanowisku mechanika. Wykonywał wiele prac, niejednokrotnie naprawiał koparkę, ale mimo tego doszło do wypadku. Jak widać doświadczenie to nie wszystko i umiejętności zawodowe nie wystarczą, aby praca była bezpieczna.
 • Bezpieczeństwo – Lista kontrolna
  • Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze przenośnika taśmowego (14)
   Podstawowe informacje dotyczące tego tematu znajdują się w Ustawie z 2 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn podczas pracy; Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn; Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Artykuł promocyjny
  • Inspektor Ochrony Danych – co robi i dlaczego warto nim zostać? (19)
   Odpowiedzi na pytania udziela ekspert DEKRA, Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Grupie DEKRA w Polsce, Arkadiusz Bartyś.
 • Bezpieczeństwo – Praca
  • Przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach (20)
   Transport drogowy i kolejowy to jedne z rodzajów transportu, przy użyciu których mogą być przewożone towary niebezpieczne. Zarówno w transporcie drogowym, jak również kolejowym, zostały dopuszczone trzy sposoby przewozu towarów niebezpiecznych.
  • Bezpieczeństwo pracy operatora środka transportu bliskiego w postaci wózka jezdniowego (26)
   Jednym z podstawowych działów gospodarki narodowej jest transport. Leży on u podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Realizacja zadań transportowych związana jest z ponoszeniem kosztów. Koszty te związane są na przykład z zakupem, utrzymaniem i badaniami technicznymi środków transportu, z zaopatrywaniem ich w energię, ze szkoleniami i badaniami operatorów użytkujących środki transportu itp. Wiele z tych zagadnień ma bezpośredni wpływ zarówno na bezpieczeństwo samego operatora, jak i współpracowników oraz osób postronnych. Tak więc powinny one być rozpatrywane z najwyższą starannością.
  • Bezpieczeństwo przy użytkowaniu maszyn (32)
   Werner von Simemens powiedział niegdyś, że zapobieganie wypadkom nie może być rozumiane jako wymóg prawny, ale jako działanie powodowane ludzką odpowiedzialnością i względami ekonomicznymi. Eliminacja potencjalnych zagrożeń oraz właściwa eksploatacja maszyn znajdują odzwierciedlenie w statystyce wypadkowej, co pozwala na uniknięcie kosztów związanych z karami grzywny, odszkodowaniami czy opieką medyczną.
  • Logistyka a bezpieczeństwo na stanowisku pracy (34)
   Samo pojęcie „logistyka” jest powszechnie definiowane jako proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego oraz efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych. W zasadzie do XX wieku logistyka kojarzyła się głównie z wojskiem, jako działanie dotyczące przede wszystkim dostaw i prowadzenia walki.
 • Ergonomia
  • Ergonomia w logistyce, logistyka w ergonomii (36)
   Generalnie logistyka (z punktu widzenia zarządzania i transportu) obejmuje cały szereg procesów związanych z przepływem materiałów (aa w tym surowców, półproduktów i wyrobów gotowych) z punktu ich wytwarzania do punktu odbioru (tak podaje jedno z najpopularniejszych obecnie źródeł encyklopedycznych – Wikipedia).
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Brak zabezpieczeń ścian wykopu przyczyną wypadku przy pracy (40)
   Artykuł zawiera analizę wypadku, który był konsekwencją pracy w wykopie bez zabezpieczeń ścian.
 • Prawo
  • Zasady zatrudniania osób niepełnoletnich do prac lekkich (46)
   W okresie wakacyjnym znacznie zwiększa się liczba osób młodocianych podejmujących pracę zarobkową. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają młodych pracowników, powinni pamiętać o tym, że tego typu zatrudnienie regulowane jest w szczególny sposób.
 • Przegląd
  • Środki ochrony kończyn dolnych – obuwie o cechach ochronnych (53)
   Oprócz środków ochrony indywidualnej każdemu pracownikowi przysługują także odzież robocza i obuwie robocze, które pracodawca powinien dostarczyć nieodpłatnie.
  • Przegląd obuwia dla służb mundurowych (58)
   Przegląd obuwia przeznaczonego dla służb mundurowych
 • Psychologia
  • Obciążenie psychofizyczne w pracy (60)
   Zagrożenia psychofizyczne powodują obciążenia człowieka pracą w wyniku niesprzyjających warunków zawodowych zarówno w obszarze fizycznym, jak i psychicznym. W skład zagrożeń psychofizycznych wchodzą różne rodzaje obciążeń.
 • Wydarzenia
  • „Bezpieczna praca w budownictwie” tematem konferencji „Promotora BHP” (63)
   W auli Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 23 maja odbyła się konferencja poświęcona kwestiom związanym z bezpieczną pracą w branży budowlanej. W czasie blisko 5-godzinnego spotkania swoją wiedzą dzielili się specjaliści z różnych dziedzin.
  • Bezpieczeństwo przede wszystkim – podsumowanie targów IFRE-EXPO i WORK SAFETY-EXPO 2018 (64)
   W Kielcach od 7 do 9 czerwca odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO i Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych WORK SAFETY-EXPO 2018.
  • Szkolenie zorganizowane przez OSPS BHP w Katowicach (65)
   8 czerwca br. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zarząd Oddziału w Katowicach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Miało ono miejsce w auli Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 12 i prowadziła je prezes Zarządu Beata Kaczmarek.
 • Listy do Redakcji
  • Jakie zasady obowiązują przy kontroli placów zabaw w placówkach przedszkolnych? (66)
   Place zabaw mają służyć przede wszystkim rozrywce dzieci, ale żeby możliwa była bezpieczna zabawa, konieczne jest zadbanie o to, by miejsca te spełniały wszelkie normy bezpieczeństwa.
 • Flesz
  • Flesz (68)
   Konferencja „BHP w stoczniach i portach”

PromotorBHP - cały wykaz