Promotor BHP 2019/01-02

Wydanie katalogowe czasopisma „Promotor BHP”. „Prezentacje 2019” stworzone zostały z myślą o osobach, które odpowiedzialne są za dobór i zakup środków ochrony indywidualnej. Zawarte w nim produkty są przyporządkowane poszczególnym działom, co ułatwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych środków ochrony indywidualnej. To już 21 edycja katalogu!

 • Środki ochrony indywidualnej
  • Ochronniki słuchu. Dobór i użytkowanie (10)
   Ochronnik słuchu musi być odpowiednio dobrany i użytkowany, aby właściwie spełniał swoją funkcję i stanowił rzeczywiste zabezpieczenie pracownika przed ubytkiem słuchu. Obecnie obowiązują trzy znormalizowane metody doboru ochronników słuchu.
  • Rękawice odporne na przecięcia. Zmiana metody badania według normy PN-EN 388:2017 (22)
   Testy odporności rękawic odbywały się w oparciu o normę PN-EN 388:2006. Zaistniała jednak konieczność dostosowania ich do nowych rozwiązań technicznych, które zostały przedstawione w normie PN-EN 388:2017. Najistotniejsza zmiana dotyczy badania odporności na przecięcie.
  • Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do prac na wysokości (26)
   ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości zalicza się do środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji (III kat.). Stąd bezwzględnym wymogiem w razie stwierdzenia zagrożenia upadkiem jest wyposażenie pracowników w zabezpieczenia przeciwupadkowe i przeciwurazowe.
  • Rola pracownika i oceny ryzyka w doborze ŚOI (32)
   Udział pracowników w doborze środków ochrony indywidualnej jest niezbędny do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Przedstawiamy wymagania stawiane ŚOI oraz pokazujemy, jak ważna jest ocena stosowanych środków ochrony indywidualnej.
 • Ochrony twarzy i głowy (37)
 • Ochrony drób oddechowych (38)
 • Ochrony kończyn górnych (41)
 • Ochrony kończyn dolnych (53)
 • Odzież ochronna i robocza (67)
 • Ochrony przed upadkiem z wysokości (82)
 • Narzędzia bezpieczne i inne (87)
 • Pomiary i detekcja (90)
 • Szkolenia, certyfikacja, usługi (91)
 • Pierwsza pomoc (93)
 • Ochrony zbiorowe (94)

PromotorBHP - cały wykaz