Promotor BHP 2019/03

Tematem przewodnim wydania jest bezpieczna praca z chemikaliami. Redaktorem honorowym został Ryszard Bryła. W numerze znalazły się również teksty dotyczące: obowiązków doradcy ADR, oceny ryzyka zawodowego pracownika obsługi, szkoleń BHP po zmianach, konstrukcji i doboru środków ochrony oczu i twarzy, budowania świadomości pracowników w zakresie przestrzegania BHP, obowiązku informacyjnego wobec pracownika o długości przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 • Temat numeru
  • Awarie chemiczne. Bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym (8)
   Wprowadzone w zakresie bezpieczeństwa chemicznego uregulowania prawne są m.in. reakcją na wielkie awarie przemysłowe, które miały miejsce we współczesnym świecie. Powstała Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zwana dyrektywą Seveso III.
  • Bezpieczne postępowanie z materiałami żrącymi (13)
   Jak uchronić się przed działaniem żrącym niektórych substancji i mieszanin? Charakteryzujemy najczęściej stosowane materiały żrące oraz ich magazynowanie, przewóz i usuwanie. Przybliżamy także, jak powinna wyglądać bezpieczna praca z materiałami żrącymi w laboratorium.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Obowiązki doradcy ADR (20)
   Na każdym przedsiębiorstwie, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych oraz pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek związany z towarami niebezpiecznymi na tzw. pełnym ADR, spoczywa obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie materiałów niebezpiecznych.
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego pracownika obsługi – sprzątaczki/sprzątacza (26)
   Praca z udziałem czynnika chemicznego to każda praca, w której stosuje się lub zamierza się stosować czynnik chemiczny, dlatego należy uwzględnić ją w ocenie ryzyka zawodowego pracownika obsługi.
 • Szkolenia
  • Szkolenia BHP po zmianach (32)
   Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Podpowiadamy, jak prawidłowo prowadzić szkolenia BHP i kiedy nie są one koniecznością.
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Konstrukcja i dobór środków ochrony oczu i twarzy (37)
   W artykule omówiono konstrukcję, parametry ochronne oraz zasady doboru środków ochrony oczu i twarzy chroniących przed czynnikami szkodliwymi oraz niebezpiecznymi występującymi w przedsiębiorstwach.
 • Przegląd ochron oczu i twarzy
 • Dobre praktyki
  • Istotne jest budowanie świadomości pracowników w zakresie przestrzegania BHP (52)
   Wywiad z Zenonem Kozendrą, członkiem Zarządu PKP Carbo, który nadzoruje obszar BHP.
 • Prawo
  • Obowiązek informacyjny wobec pracownika o długości przechowywania dokumentacji pracowniczej. Wybrane problemy (56)
   Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019 r. i zwolnieni po tej dacie powinni otrzymać od pracodawcy informacje o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, terminie jej odbioru i zniszczenia. Co z pracownikami zatrudnionymi wcześniej, dla których pracodawca jest zobligowany przechowywać dokumentację pracowniczą przez 50 lat?
 • Psychologia
  • Typy osobowości a funkcjonowanie w pracy (60)
   Posługując się w opisie osób takimi pojęciami, jak łagodność, bierność, hałaśliwość, agresywność, ambicja, lojalność lub towarzyskość, dokonujemy kategoryzacji według cech psychicznych. Osobowość jest więc kombinacją cech psychicznych, jakimi posługujemy się w klasyfikacji jednostki.
 • Wydarzenia
  • Oddział OSPSBHP Katowice – Branża Górnicza i budowlana (64)
   24 stycznia 2019 r. w Głównym Instytucie Górnictwa zainaugurowano działalność katowickiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP skupiającego branże górniczą i budowlaną. Zorganizowane z tej okazji seminarium poświęcono stanowi bezpieczeństwa w tych branżach.
  • 19 Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (65)
   Targi BHP w Katowicach to już tradycja. Dziewiętnasta edycja, która odbędzie się od 2 do 4 kwietnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, skierowana jest do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo w środowisku pracy oraz do producentów i dystrybutorów z branży. Targi zostały objęte prestiżowymi patronatami honorowymi: Głównego Inspektora Pracy, Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Dozoru Technicznego, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP.
 • Flesz
  • Szkoleniowa wiosna z Axon Media. Tu warto być! (66)

PromotorBHP - cały wykaz