Promotor BHP 2017/01-02

Wydanie katalogowe czasopisma "Promotor BHP". "Prezentacje 2017" stworzone zostały z myślą o osobach, które odpowiedzialne są za dobór i zakup środków ochrony indywidualnej. Zawarte w nim produkty są przyporządkowane poszczególnym działom, co ułatwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych środków ochrony indywidualnej. To już 19 edycja katalogu!

 

 • Ocena Ryzyka
  • Porównanie metod przeprowadzania oceny ryzyka (8)
   Głównym celem oceny ryzyka jest skuteczne zapobieganie skutkom zagrożeń zawodowych. Aby ocenić ryzyko zawodowe, należy wybrać lub opracować metodę ocen. W niniejszym materiale zostaną porównane metody: PHA, RISK SCORE i PN-N-18002:2011: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
  • Ocena ryzyka odnośnie do zagrożeń biologicznych (14)
   Mnogość czynników występujących w środowisku pracy sprawia, że dokonanie szacowania ryzyka zawodowego nadal sprawia problemy niejednemu pracodawcy. Różnorodność metod stosowanych do szacowania ryzyka powoduje, iż problem właściwego podejścia do zagadnienia jest ciągle żywy. W niniejszym materiale bliżej przyjrzymy się zagrożeniom biologicznym w ocenie ryzyka zawodowego.
  • Błędy i niedociągnięcia w ocenie ryzyka zawodowego (18)
   W opracowaniu zostaną przedstawione najważniejsze, zdaniem autora, błędy i niedociągnięcia pojawiające się przy ocenie ryzyka zawodowego. Dodatkowo omówiono najważniejsze akty prawne związane z tym tematem.
  • Ocena i komunikacja ryzyka (22)
   Proces oceny ryzyka zawodowego pozwala na obniżenie ryzyka poniżej poziomu dopuszczalnego, ustalonego przez firmę. należy pamiętać, że sama udokumentowana ocena ryzyka zawodowego to tylko pierwszy krok w procesie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mają także prawidłowa komunikacja ryzyka i skuteczne wdrożenie wszystkich środków ochrony.
  • Ocena ryzyka czynników stresogennych na stanowiskach kierowniczych (26)
   W opracowaniu zostaną przedstawione najnowsze trendy i metody w zakresie oceny ryzyka zawodowego ukierunkowane na kadrę zarządzającą.
  • Czynniki psychologiczne do uwzględnienia w ocenie ryzyka (32)
   Istnieją poważne dowody naukowe, z których wynika ewidentny związek między niekorzystnymi psychospołecznymi warunkami pracy i negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, zarówno w sferze zdrowia psychicznego, jak i społecznego, co powoduje, że ryzyka psychospołeczne stają się jednym z głównych problemów zdrowia publicznego, mającym wpływ na funkcjonowanie ogółu społeczeństwa.
 • Ochrona Twarzy i Głowy
  • Ochrony twarzy i głowy (38)
 • Ochrony Oczu
  • Ochrony oczu (42)
 • Ochrony Słuchu
  • Ochrony słuchu (48)
 • Ochrony Dróg Oddechowych
  • Ochrony dróg oddechowych (50)
 • Ochrony Kończyn Górnych
  • Ochrony kończyn górnych (55)
 • Ochrony Kończyn Dolnych
  • Ochrony kończyn dolnych (69)
 • Odzież Ochronna i Robocza
  • Odzież ochronna i robocza (89)
 • Ochrony przed Upadkiem z Wysokości
  • Ochrony przed upadkiem z wysokości (99)
 • Narzędzia Bezpieczne i Inne
  • Narzędzia bezpieczne i inne (104)
 • Pomiary i Detekcja
  • Pomiary i detekcja (107)
 • Systemy Zarządzania Dystrybucją ŚOI - Oprogramowanie i Vending
  • Systemy zarządzania dystrybucją ŚOI - Oprogramowanie i Vending (111)
 • Szkolenia, Certyfikacja, Usługi
  • Szkolenia, certyfikacja, usługi (113)
 • Drabiny, Rusztowania i Podesty Bezpieczne
  • Drabiny, rusztowania i podesty bezpieczne (117)