Promotor BHP 2017/05

Redaktorem honorowym wydania została dr Anna Gembalska-Kwiecień z Politechniki Śląskiej, która napisała o narzędziach wspierających rozwój probezpiecznych zachowań - na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Tematem numeru jest: Bezpieczne wykonywanie robót ziemnych dla realizacji infrastruktury drogowej. Ponadto w numerze m.in.: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku montera gazociągów-spawacza, Wybuch gazu na stacji kolejowej, Mikroklimat w pomieszczeniach biurowych oraz nowy dział: Aspekty pracy biegłego sądowego.

 

 • Temat Numeru
  • Bezpieczne wykonywanie robót ziemnych dla realizacji infrastruktury drogowej (7)
   Budownictwo jest jedną ze składowych sektora drugiego gospodarki narodowej. W jego zakresie zawierają się także zagadnienia dotyczące robót ziemnych prowadzonych przy realizacji infrastruktury drogowej. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z bezpiecznym realizowaniem robót ziemnych przy budowie infrastruktury drogowej.
 • Bezpieczeństwo - Ocena Ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku montera gazociągów-spawacza (14)
   Tym razem prezentujemy ocenę ryzyka zawodowego dla montera gazociągów-spawacza. Na jakie zagrożenia jest narażona osoba na tym stanowisku? Odpowiedź w tym artykule.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Organizacja pracy w masarni (16)
   Stojąc w kolejce sklepowej przed ladą z wyrobami mięsnymi, zapewne niewielu z nas zastanawia się, jakie są warunki pracy i zagrożenia występujące w trakcie ich wytwarzania. Aby się przekonać, odwiedziliśmy masarnię (zakład mięsny), gdzie podczas omówienia procesu technologicznego dowiedzieliśmy się krok po kroku, jak to wygląda.
  • Dlaczego działania korygujące są nieskuteczne? (22)
   Od kilkunastu lat warsztaty EVISA, które powstały jako odpowiedź na prośby uczestników projektów EVISA, są prowadzone, aby kontynuować wymianę doświadczeń i dalsze doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem w ich przedsiębiorstwach. Jednym ze stałych tematów jest identyfikacja przyczyn zdarzeń wypadkowych (zarówno wypadków, jak i zdarzeń potencjalnie wypadkowych) oraz skuteczne działania korygujące (zapobieganie powtórzeniu podobnych zdarzeń wypadkowych przez eliminowanie bądź ograniczanie stwierdzonych przyczyn zdarzenia).
 • Bezpieczeństwo - Lista Kontrolna
  • Pomieszczenia i stanowiska pracy - lista kontrolna (29)
   Przedstawiona tutaj lista kontrolna może być wykorzystywana m.in. w czasie audytu wewnętrznego, a także przy przygotowaniu lub nowelizacji oceny ryzyka zawodowego. Skupiliśmy się tutaj głównie na podstawowych zagadnieniach, tak by zostawić jeszcze miejsce na dopasowanie tej listy do wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w konkretnym zakładzie pracy.
 • Praktyczne Narzędzia
  • Narzędzia wspierające rozwój probezpiecznych zachowań (33)
   W prezentowanym artykule zajęto się tworzeniem narzędzi poprawiających bezpieczeństwo pracy w badanym zakładzie produkcyjnym. Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, że istnieje bardzo duży niewykorzystany potencjał wśród pracowników. Pomoc w umożliwieniu i promowaniu kreatywności wśród pracowników może mieć znaczący wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa, jak również na poprawę jakości wykonywanej pracy.
 • Bezpieczeństwo - Analiza Wypadku
  • Wybuch gazu na stacji kolejowej (38)
   Obsługa instalacji służącej do przeładunku gazu to praca niosąca ze sobą ryzyko poparzenia w wyniku wybuchu gazu. W niniejszym artykule autor opisuje i przedstawia analizę zbiorowego wypadku na terenie jednej ze stacji kolejowych, w którym poszkodowane zostały 3 osoby.
 • Prawo
  • Świadectwa pracy na nowych zasadach (42)
   Celem ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255) było uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy, a tym samym ograniczenie nadmiernych obciążeń nałożonych na pracodawców w związku z ich wydawaniem. Stąd też od 1 stycznia 2017 r. w sposób istotny zmieniły się zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy. Zmienione zostały w tym zakresie uregulowania Kodeksu pracy oraz wydano nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.
 • Ergonomia
  • Mikroklimat w pomieszczeniach biurowych (47)
   Na efektywność pracy pracowników biurowych duży wpływ mają warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniu, czyli warunki cieplne miejsca pracy człowieka. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na mikroklimat są: temperatura i ruchy powietrza, wilgotność, promieniowanie cieplne oraz ciśnienie atmosferyczne.
 • Psychologia
  • Zarządzanie stresem (50)
   Stres stanowi nieodłączny element naszego życia. Jako że mamy z nim do czynienia zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej, warto wiedzieć, jak go "okiełznać". W niniejszym materiale przedstawiono, jakich błędów należy się wystrzegać na etapie tworzenia programu zarządzania stresem, a także jak kształtują się poszczególne etapy tego programu. Zapraszamy do lektury.
 • Aspekty Pracy Biegłego Sądowego
  • Alkohol oraz brak uprawnień budowlanych - przyczynami wypadków przy pracy (54)
   Prace budowlane powinny być wykonywane ze szczególną ostrożnością, zwłaszcza gdy do robót wykorzystywane są maszyny o napędzie silikonowym. Operator maszyny budowlanej musi być przeszkolony i mieć wymagane kwalifikacje. Brak stosownych uprawnień do kierowania pojazdem skutkuje narażeniem zdrowia lub życia przebywających w pobliżu osób. A kiedy do braku wyszkolenia dochodzi spożywanie alkoholu w pracy, o wypadek nietrudno. W niniejszym artykule poznają Państwo opinię biegłego sądowego, badającego wypadek z udziałem pracownika budowlanego i koparko-ładowarki.
 • Listy do Redakcji
  • Wypadek stażysty a obowiązki pracodawcy (58)
   Odpowiedź na pytanie Czytelnika.
 • Przegląd Porównawczy
  • Przegląd porównawczy - Spodnie robocze (60)
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (64)