Promotor BHP 2017/06

Zapraszamy do lektury czerwcowego "Promotora BHP", którego tematem wiodącym jest bezpieczna produkcja. Redaktorem honorowym wydania została Justyna Oleksy, która przybliżyła temat pracy monotonnej na produkcji. Ponadto w numerze znajdą Państwo przegląd firm i ośrodków szkoleniowych, a także dodatek specjalny poświęcony właśnie bezpiecznej pracy na linii produkcyjnej. W wydaniu także: bezpieczeństwo prac na wysokości, ocena ryzyka zawodowego kontrolera jakości wyrobów mechanicznych, a także metody zarządzania BBS.

 

 • Przegląd porównawczy
  • Znajdź specjalistę (6)
   Przegląd firm i ośrodków szkoleniowych
 • Temat numeru
  • Praca monotonna w dziale produkcji - co należy wiedzieć? (9)
   Przez pracę monotonną należy rozumieć taką pracę, która powoduje stan przejawiający się zmniejszoną aktywnością z powodu długotrwałego, jednostajnego wykonywania tych samych czynności, co może wywołać dolegliwości układu ruchu czy też związane z psychiką pracownika. Jakie konsekwencje niesie, a także jak sobie z nią radzić?
 • Bezpieczeństwo - Ocena Ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kontrolera jakości wyrobów mechanicznych (14)
   W niniejszym artykule przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego dla kontrolera jakości wyrobów mechanicznych. Na jakie zagrożenia jest narażony pracując w hali produkcyjnej?
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Bezpieczeństwo przy pracach na wysokości (16)
   Upadek z wysokości jest bardzo często przyczyną ciężkich lub śmiertelnych wypadków, dlatego prace te zostały zakwalifikowane do prac szczególnie niebezpiecznych. Prace wykonywane na wysokości możemy spotkać niemal w każdym zakładzie pracy, dlatego stosowanie i przestrzeganie odpowiednich zasad, przepisów jest bardzo ważnym elementem wykonywania prac na wysokości.
 • Bezpieczeństwo - Lista Kontrolna
  • Bezpieczna praca przy maszynach - lista kontrolna (21)
   Przedstawiona tutaj lista kontrolna obejmuje kompleks zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia przy obsłudze tokarki uniwersalnej - m.in. w spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie użytkowania maszyn. Może być ona wykorzystywana w czasie audytu wewnętrznego, także dla innych maszyn - szczególnie obróbki skrawaniem.
 • Praktyczne Narzędzia
  • BBS - podejście behawioralne w praktyce służby BHP (26)
   Behaviour-Based Safety najczęściej opisywane jest jako bezpieczeństwo behawioralne. To metoda zarządzania bezpieczeństwem w firmie, którą skutecznie wdrożyło na świecie niemal 60% dużych przedsiębiorstw. W artykule zostaną przybliżone podstawy teoretyczne opisywanej metody oraz praktyczne wskazówki dotyczące jej wdrożenia i ewaluacji.
 • Aspekty Pracy Biegłego Sądowego
  • Przeciążenie pracą - przyczyną niewywiązania się z obowiązków służbowych. Cz. I (29)
   W niniejszym materiale autor prezentuje, jak czasochłonna i wielowątkowa jest praca w Policji, a także jak przeciążenie obowiązkami może doprowadzić do niewywiązania się z obowiązków służbowych, które może być katastrofalne w skutkach.
 • Dobre Praktyki
  • Hager - zdrowie i opieka pracowników (33)
   Hager Polo Produkcja jest zakładem produkującym aparaturę rozdzielczą i sterowniczą energii elektrycznej. Powstały w 1992 roku, zakład wchodzi w skład grupy Hager, która produkuje nowoczesne i inteligentne rozwiązania do budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego oraz do infrastruktury.
 • Prawo
  • Rezygnacja z przepisów wewnątrzzakładowych - regulamin pracy i wynagradzania (38)
   Prawa i obowiązki stron stosunku pracy regulowane są przepisami prawa pracy. Przedmiotowe pojęcie obejmuje swym zakresem zarówno akty powszechnie obowiązujące, do których zalicza się przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, jak i tzw. akty wewnątrzzakładowe, tj. dokumenty tworzone przez poszczególnych pracodawców.
 • Listy do Redakcji
  • Czy można wprowadzać własne innowacje przy obsłudze maszyny? (41)
   Odpowiedź na pytanie od Czytelnika
 • Wydarzenia
  • Inspirujące spotkania, czyli targi BeHaPe w pigułce (42)
   "Bezpieczna praca z chemikaliami" zgromadziła 270 osób!
 • Wydarzenia /44)
 • Dodatek specjalny - Bezpieczna Produkcja
  • Dodatek specjalny - Bezpieczna produkcja (45)