Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/47

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego (7)
  • Porady i wskazówki (9)
  • Wskaźniki i stawki (11)
 • O tym się mówi
  • Koszty badania trzeźwości pracowników (13)
 • Temat miesiąca - obowiązki pracodawcy na przełomie roku
  • Obowiązki wynagrodzeniowe pracodawcy związane z końcem roku (14)
 • Prawo pracy
  • Formalne aspekty podnoszenia kwalifikacji pracownika (16)
  • Jak udzielać informacji o warunkach zatrudnienia (18)
  • Świadczenia dla rodziny zmarłego pracownika (20)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych wobec ich członków (22)
  • Opłacanie składek na fundusz emerytur pomostowych (24)
 • Związki zawodowe
  • Błędy pracodawców przy współpracy z organizacją związkową (26)
 • Unia Europejska
  • Emerytury i renty rodzinne w prawie unijnym (cz. 1) (28)
 • Wynagrodzenia
  • W jakich sytuacjach pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie (30)
  • Wynagrodzenie za zakaz konkurencji (32)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na przełomie 2011/2012 r. (34)
 • Z wokandy
  • Szczególna ochrona związkowa przy wypowiedzeniu zmieniającym (36)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (37)
 • Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków