Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/50

 • Wstęp (6)
 • Ochrona indywidualna (7)
  • Kiedy pracodawca ma obowiązek zapewniać środki higieny osobistej (7)
  • Ręczne prace transportowe - wymagania (8)
  • Pisemne tabele przydziału odzieży i obuwia roboczego (10)
  • Jakie obowiązki z zakresu bhp ma pracodawca prowadzący warsztat samochodowy (14)
  • Częstotliwość refundacji okularów korygujących wzrok (18)
  • W jaki sposób należy przechowywać środki ochrony indywidualnej na budowie (20)
  • Strój sportowy jako odzież robocza (23)
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia (25)
  • Bezpieczna praca na wysokości (25)
  • Wymagania dotyczące pracowni komputerowej (27)
  • Jak prawidłowo przeprowadzić konsultacje z pracownikami (30)
  • Bhp przy wykonywaniu robót ziemnych (32)
  • Zamknięcie zakładu przez okręgowego inspektora pracy (34)
  • Nowe badania okulistyczne dla wszystkich pracowników kierujących samochodami do celów służbowych (37)
  • Konsekwencje wystąpienia wydanego przez inspektora pracy po kontroli w zakładzie (39)
 • Szkolenia bhp (42)
  • Jakie obowiązki z zakresu bhp ma pracodawca zatrudniający rencistę na umowę-zlecenie (42)
  • Organizowanie szkoleń przez pracownika służby bhp (44)
  • Organizatorzy szkolenia - wymagania (46)
  • Wykonywanie zadań służby bhp przez pracodawcę (49)
  • Szkolenie bhp przez Internet (51)
  • Jak dokumentować szkolenia prowadzone w formie e-learningu (53)
  • Przejęcie zakładu pracy a szkolenia bhp (55)
 • Wypadki przy pracy (57)
  • Brak dowodów zaistnienia wypadku a możliwość nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy (57)
  • Uznanie wypadku za wypadek w drodze do lub z pracy, gdy pracownica po drodze odbiera dzieci ze szkoły (59)