Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/51

 • O tym sie mówi
  • Wyższe składki ubezpieczeniowe (5)
 • Temat miesiąca - choroba pracownika
  • Skutki absencji pracownika - obowiązki pracodawcy (6)
 • Prawo pracy
  • Prawidłowe okresślenie miejsca pracy w umowie (8)
  • Sposoby rozwiązywania umów bezterminowych (10)
 • Kompendium Kadrowe
  • Wzory pism procesowych z komentarzem (11)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Składki ubezpieczeniowe od bonów, talonów i paczek (28)
 • Unia Europejska
  • O czym powienien wiedzieć polski pracodawca delegujący pracowników do krajów UE (30)
 • Wynagrodzenia
  • Dopełnianie podstawy ekwiwalentu urlopowego (32)
 • Z wokandy
  • Zawarcie warunkowej umowy o pracę z członkiem zarządu spółki (34)