Serwis Prawno - Pracowniczy 2012/02

 • Wstęp (5)
 • Zakres obowiązków pracowniczych a podnoszenie kwalifikacji (5)
  • Obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (7)
 • Szkolenia a czas pracy (9)
  • Szkolenia bhp w czasie pracy (10)
  • Inne szkolenia w czasie pracy i poza nim (10)
  • Szkolenie a podróż służbowa (12)
 • Zabezpieczenie roszczeń pracodawcy (13)
  • Szkolenia BHP (15)
  • Szkolenie wstępne (15)
  • Zasady szkolenia wstępnego (19)
  • Szkolenie okresowe (24)
 • Dokształcanie pracowników na podstawie przepisów kodeksowych (30)
  • Podstawowe uprawnienia z tytułu podnoszenia kwalifikacji (37)
  • Świadczenia dodatkowe (43)
  • Umowa szkoleniowa (45)
  • Szkolenia inne niż podnoszące kwalifikacje (48)
 • Prawo wspólnotowe a szkolenia pracownicze (49)
  • Obowiązujące przepisy (50)
  • Dotacje unijne na szkolenia dla pracowników (51)
  • Środki własne pracodawcy (55)
 • Rozliczanie świadczeń przysługujących w związku z dokształcaniem (56)
  • Uprawnienia przysługujące pracownikowi w związku z dokształcaniem (57)
  • Zwrot kosztów kształcenia (58)
  • Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego i za czas zwolnienia z pracy (60)
  • Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe szkoleń pracowników (66)
  • Należności z tytułu nauki podjętej przed 16 lipca 2010 r. (67)
  • Zwolnienie pracownika z obowiązku zwrotu kosztów szkolenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę - skutki podatkowe i ubezpieczeniowe (72)
 • Pytania i odpowiedzi (73)
 • Szkolenia w orzecznictwie (79)
 • Urzędowe interpretacje przepisów o szkoleniach (81)