Serwis Prawno-Pracowniczy 2013/04

 • O tym się mówi
  • PFRON - wzory nowych deklaracji (13)
   Projekt nowego rozporządzenia określającego wzory deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. Zawierają m.in. propozycję nowej deklaracji DEK-I-u. Na podstawie informacji w niej zawartych będą przeprowadzone kontrole prawidłowości wpłat na PFRON.
 • Temat miesiąca
  • Zmiany w emeryturach dla służb mundurowych (14)
   Żołnierze zwodowi i funkcjonariusze nabędą prawo do emerytury dopiero po 25 latach jej pełnienia i pod warunkiem ukończenia 55 lat. Nowe zasady przyznawania emerytury dotyczą żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zostali powołani lub przyjęci do służby po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r.
 • Prawo pracy
  • Wypadek w podróży służbowej (20)
   Pracownicy odbywający podróże służbowe częściej są narażeni na różnego rodzaju wypadki np. drogowe. Przy ustalaniu prawa do odszkodowania istotne znaczenie ma wykazanie, że taki wyjazd był na polecenie pracodawcy, a wypadek pozostawał w związku przyczynowym z pracą.
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Zmiany w świadczeniach rodzinnych (22)
   1 stycznia 2013 r. został rozszerzony katalog świadczeń opiekuńczych o specjalny zasiłek opiekuńczy. Nowy zasiłek przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
 • Wynagrodzenia
  • Dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych w 2013 r. (32)
   Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Pracodawcy, aby je otrzymać muszą wpłacać wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych na ich rachunki bankowe.
 • Dodatki
  • Kodeks pracy
   Komentarz dla praktyków