Serwis Prawno-Pracowniczy 2018/05

 • Aktualności
  • Zmiany dotyczące służb mundurowych
  • Nowe wnioski zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców
  • Ograniczenie handlu w niedziele i święta
  • Skrócono okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • O tym się mówi
  • Nianie nadal rozliczane będą ze "starymi" kodami do ubezpieczeń ZUS
 • Temat miesiąca
  • Jak od 1 stycznia 2019 r. zmienią się przepisy dotyczące prowadzenia i przechowania dokumentacji pracowniczej
 • Prawo pracy
  • Kto ustala pensum nauczycieli przedszkola
  • Jak można zawiesić stosowanie przepisów prawa pracy
  • Czy kandydata do pracy można zapytać o posiadanie dzieci
  • Czy umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych obowiązuje po zakończeniu umowy na czas określony
 • Wynagrodzenia
  • Udostępnienie pracownikowi mieszkania – jak rozliczyć świadczenie
  • Czy pracownicy są odpowiedzialni za szkodę wynikającą z uszkodzenia powierzonego mienia
  • Czy w razie korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego można zmniejszyć mu premię
  • Czy pracownica, która przebywała na zwolnieniu lekarskim i zasiłku macierzyńskim ma prawo do trzynastki
 • ZUS
  • Jak uwzględniać dodatkowe składniki miesięczne, kwartalne lub roczne w podstawie zasiłkowej
  • Czy obniżać składkę zdrowotną pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicą, którego wynagrodzenie nie jest w Polsce opodatkowane
 • Bezpieczna praca
  • Czy trzeba skierować na badania lekarskie pracownika, który mimo urazu chce świadczyć pracę
  • Kto może zostać społecznym inspektorem pracy
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje za udział w turnusie rehabilitacyjnym
 • Działalność socjalna
  • Czy bilety do kina sfinansowane ze środków zfśs i przekazane pracownikom są opodatkowane
  • Czy skorzystanie z urlopu na żądanie uprawnia pracownika do świadczenia urlopowego
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Badania profilaktyczne
  • Szkolenia bhp pracowników
 • O to pytają kadrowi
  • Czy można kumulować przerwy dla pracownicy w ciąży pracującej przy komputerze
  • Czy przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę będzie ważna po zakończeniu zwolnienia lekarskiego
  • Czy badania lekarskie zatrudnionego na umowie cywilnoprawnej będą ważne, jeśli podejmie pracę na umowę o pracę
  • Czy pracownikom przejmowanego zakładu pracy trzeba wystawić świadectwa pracy
 • Vademecum kadrowego
  • Jak od 25 maja 2018 r. zmienią się zasady ochrony danych osobowych pracowników
 • Płace i rozliczenia
  • Jak prawidłowo wypełnić lub skorygować ZUS ZSWA