Serwis Prawno-Pracowniczy 2018/07

 •  Aktualności
  • Zmiany dotyczące służb mundurowych
  • Zmiana stóp procentowych składki wypadkowej
  • Nowa opłata za udzielanie informacji z KRS
 • O tym się mówi
  • Od kwietnia 2018 r. obowiązują nowe stopy procentowe składki wypadkowej
 • Temat miesiąca
  • "Ulga na start" i inne zmiany w przepisach ubezpieczeniowych dotyczących przedsiębiorców
 • Prawo pracy
  • Jak prawidłowo nałożyć karę porządkową na pracownika
  • Czy można wprowadzić w regulaminie jednostki samorządowej odrębne zapisy dotyczące kierowców
  • Jak liczyć umowy na czas określony pracownika wielokrotnie zatrudnianego u tego samego pracodawcy
  • Jak rozliczać przerwy na karmienie dziecka
 • Wynagrodzenia
  • Czy emerytowi można wcześniej wypłacić nagrodę jubileuszową
  • Jak należy rekompensować pracę w poniedziałek Wielkanocny
  • Jak należy ustalić wynagrodzenie za pracę pracownika delegowanego
  • Jak należy dokonać zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia
 • ZUS
  • Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom społecznym - warunki przystąpienia
  • Kiedy bezpłatny dojazd do pracy zapewniony przez pracodawcę nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu
  • Czy wzrost kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej podlega oskładkowaniu
 • Bezpieczna praca
  • Czy monitory ekranowe dla pracowników powinny mieć jednakowe parametry
 • Związki zawodowe
  • Czy należy skierować na badania profilaktyczne działacza związkowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy
 • Z wokandy
  • Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu śmierci pracownika zwalnia pracodawcę od wypłaty odprawy pośmiertnej
 • Działalność socjalna
  • Kiedy pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników przekazuje środki na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Jakie świadczenie urlopowe przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Niedziele i święta objęte ograniczeniem handlu
  • Ograniczenie handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
 • O to pytają kadrowi
  • Jakie świadczenie urlopowe przysługuje pracownikowi młodocianemu
  • Jak odzyskać nadpłacone wynagrodzenie od pracownika
  • Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest ważne
  • Jak liczyć miesięczny termin na skuteczne zwolnienie dyscyplinarne pracownika
 • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Jak należy przeprowadzać okresową ocenę pracowników samorządowych
 • Płace i rozliczenia
  • Jak ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
 • Dodatek
  • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2018 z komentarzem