Serwis Prawno-Pracowniczy 2018/09

 • Aktualności
  • Zmiany dotyczące służb mundurowych
  • Nowe zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli
  • Zmiany w wysokości stawek wynagrodzeń zasadniczych i dodatków dla nauczycieli
  • Zmiany w wysokości stawek wynagrodzeń zasadniczych i dodatków dla nauczycieli
 • O tym się mówi
  • O ile wzrosły wynagrodzenia nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.
 • Temat miesiąca
  • Na co zwrócić uwagę przygotowując się do RODO – 7 wskazówek dla pracodawcy
 • Prawo pracy
  • Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony
  • Czy załącznik do układu zbiorowego pracy obowiązuje, mimo upływu okresu ważności, jeżeli nie został wyrejestrowany
  • Czy można wprowadzić w regulaminie jednostki samorządowej odrębne zapisy dotyczące kierowców
  • Jak rozliczać przerwy na karmienie dziecka
 • Wynagrodzenia
  • Czy pracownikowi w zagranicznej podróży służbowej należy wypłacić rekompensatę za pracę w święta
  • Czy należy opodatkować zwroty kosztów przejazdów członków zarządu
  • Jakie są konsekwencje finansowe za niewłaściwe sporządzenie lub niewydanie świadectwa pracy
  • Jak określić warunki przyznawania dodatku specjalnego pracownikowi samorządowemu
 • ZUS
  • Czy umowa zlecenia zawarta na dyżury przez lekarza zatrudnionego w szpitalu, ale w ramach prowadzonej działalności, podlega składkom ZUS
  • Czy pracodawca do każdego e-ZLA musi przekazywać dokumentację do wypłaty zasiłku przez ZUS
  • Jak rozliczyć w ZUS przychody uzyskane przez pracownika lub zleceniobiorcę uprawnionego do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego
  • Przez jaki okres przysługuje zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za osobę, która powróciła do pracy w trakcie miesiąca
 • O to pytają kadrowi
  • Jak długo pozostaje ważna przedwstępna umowa o pracę
  • Kto płaci mandaty wystawione przez inspektora pracy
  • Czy pracownik przebywający na urlopie może zostać dyscyplinarnie zwolniony
  • Czy pracodawca sporządza harmonogramy czasu pracy dla pracowników, którzy zapisy o rozkładzie czasu pracy mają w umowach
 • Bezpieczna praca
  • Czy szkolenie bhp można przeprowadzić w warunkach samokształcenia
  • Czy pomieszczenia pracy mogą znajdować się w piwnicy
 • Z wokandy
  • Pracownikowi w wieku przedemerytalnym nie można przyznać odszkodowania zamiast przywrócenia do pracy
 • Działalność socjalna
  • Do kiedy trzeba przekazać pierwszą ratę odpisu na zfśs, jeżeli 31 maja 2018 r. przypada w święto
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Procedura zawarcia układu zbiorowego pracy (ponadzakładowego i zakładowego)
  • Wejście układu zbiorowego w życie
 • Vademecum kadrowego
  • Jak prawidłowo rozliczać podróże służbowe pracowników
 • Płace i rozliczenia
  • Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracowników sezonowych
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Jakie konsekwencje powoduje utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności pracownika