Serwis Prawno-Pracowniczy 2018/13

 • Aktualności
  • Maksymalna kwota wynagrodzenia dla podmiotów o szczególnym znaczeniu dla Państwa podwyższona o 50%
  • Wzrost renty socjalnej
  • Nowa kwota bazowa dla funkcjonariuszy SOP
  • Nowe świadczenie jednorazowe dla uczniów
  • Nowe dodatki dla funkcjonariuszy Służby Marszałkowskiej
  • Wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obniżone
  • Wzrost stawek uposażeń zasadniczych dla funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
  • Ustalono wielokrotność kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
  • Nowa ustawa o ochronie danych osobowych już obowiązuje
 • O tym się mówi
  • Jakie ułatwienia w zakresie wykonywania pracy wprowadzono dla pracowników będących rodzicami dzieci niepełnosprawnych
 • Temat miesiąca
  • Jak nowa ustawa o ochronie danych osobowych wpływa na prawa i obowiązki pracodawcy
 • Prawo pracy
  • Czy przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę może być przemęczenie pracownika
  • Czy do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się okres pracy na podstawie umowy uaktywniającej dla niani
  • Jak udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
 • Wynagrodzenia
  • Czy z wynagrodzenia pracownika można potrącić koszty delegowania do pracy w Unii Europejskiej
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca
  • Czy podczas kontroli przestrzegania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu inspektor pracy może żądać dodatkowych dokumentów
  • Jak ustalać wynagrodzenia pracowników samorządowych po zmianach przepisów
 • ZUS
  • Czy pracownikowi, który zachorował, będąc na urlopie za granicą, przysługuje świadczenie chorobowe w Polsce
  • Jak skorygować kod tytułu ubezpieczenia w dokumentach ZUS, gdy pracownik uzyskał prawo do emerytury z wsteczną datą
  • Czy płatnik może dokonać potrącenia z nadpłaconego wynagrodzenia chorobowego
  • Jak prawidłowo wyliczyć kwotę zasiłku macierzyńskiego pracownicy, która łączy urlop rodzicielski z pracą
 • O to pytają kadrowi
  • Czy pracownicę, której umowa o pracę na czas określony zostanie przedłużona z powodu ciąży, obowiązują limity dla umów tego rodzaju
  • Czy pracownik może jednostronnie skrócić swój okres wypowiedzenia umowy o pracę
  • Czy pracodawca może zmusić pracownika do przyjmowania wypłaty na konto bankowe
  • Czy pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie w czasie zwolnienia lekarskiego
 • Bezpieczna praca
  • Kiedy i jakie napoje chłodzące należy zapewnić pracownikom biurowym
  • Czy do obowiązków pracodawcy należy udostępnienie pracownikom biurowym szatni i jadalni
 • Z wokandy
  • Zrzeczenie się funkcji prezesa zarządu nie zwalnia go od odpowiedzialności za długi spółki w ZUS
 • Działalność socjalna
  • Czy z funduszu socjalnego można finansować wiązanki na pogrzeby dla pracowników
  • Czy dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci pracowników jest zwolnione ze składek ZUS
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Urlop rodzicielski udzielany w częściach
  • Urlop rodzicielski udzielony w pełnym wymiarze (tzw. długi wniosek o urlop rodzicielski)
 • Vademecum kadrowego
  • Świadectwo pracy – jak należy je prawidłowo sporządzić
 • Płace i rozliczenia
  • Jak prawidłowo rozliczyć w ZUS i US wynagrodzenie członka zarządu
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • W jaki sposób należy ustalić wysokość ekwiwalentu urlopowego dla pracownika niepełnosprawnego

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz