UDT Inspektor 2014/01

 • Aktualności (5-6)
  • Najważniejsze wydarzenia w UDT
   UDT uczestnikiem ogólnopolskiego kongresu PETROBIZNES 2013; KIG i UDT partnerami w obszarze podnoszenia poziomu kultury technicznej i odpowiedzialności społecznej; CEOC International w Polsce; Polskie Górnictwo naftowe i Gazownictwo i Urząd Dozoru Technicznego podpisały dokument pt. "Warunki techniczne" dotyczący bezpieczeństwa budowy gazociągów; Wiodące uczelnie techniczne w Polsce i UDT partnerami we współpracy na rzecz bezpieczeństwa technicznego; Biuro Obsługi Klienta UDT; UDT na Facebooku
 • Świat UDT (7-10)
  • Relacja z konferencji UDT
   Gościem honorowym zorganizowanej przez UDT konferencji był Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.
  • Nowa strona internetowa UDT
   Nowa odsłona strony internetowej to znak, że UDT się zmienia. Staje się nowoczesną, sprawnie działającą organizacją wykorzystującą najnowsze rozwiązania informatyczne w biznesie.
  • Cyfryzacja w UDT
   Dostęp przez Internet do danych zgromadzonych przez UDT na temat eksploatowanych urządzeń technicznych? Dla ich właścicieli - czemu nie!
 • W cztery oczy (12-13)
  • Sztuka certyfikacji - Rozmowa z Anną Gerymską, dyrektor Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności w UDT
 • Twoje bezpieczeństwo (14-17)
  • Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Rozmowa dozorowa (18-20)
  • Rozmowa z Mirosławem Malinowskim prezesem Chemar Rurociągi Sp. z o.o.
 • Prawo UE (21-22)
  • Dyrektywa dźwigowa 95/16/WE
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/WE w sprawie zbliżania przepisów prawnych dotyczących dźwigów, obowiązujących w państwach członkowskich