Wiadomości PKN - Normalizacja 2018/11-pl

W bieżącym numerze mogą Państwo przeczytać zarówno o historii normalizacji, jak i o najnowszych pracach normalizacyjnych

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Krótka historia PKN (4)
   Rok 2018 jest szczególny, upływa bowiem wiek od odzyskania przez Polskę niepodległości. I tak jak w 1918 roku pojawiały się nowe nadzieje, urzeczywistniało się pragnienie wolności, nasze państwo budziło się do samodzielnego istnienia, tak samo pojawiła się silna potrzeba podjęcia prac normalizacyjnych. „Nie byliśmy ostatni w uświadomieniu sobie roli i zadań normalizacji w życiu gospodarczym i społecznym państwa. Polski świat techniczny w zaraniu niepodległości podniósł ideę normalizacji, krzewił ją i doprowadził – jeden z pierwszych – do stworzenia instytucji poświęconej tym zagadnieniom o zasięgu i charakterze państwowym”.
  • Bezpieczeństwo ruchu kolejowego – dawniej i dzisiaj (6)
   W odpowiedzi na stale rosnące wymagania w obszarze bezpieczeństwa ruchu kolejowego Komitet Techniczny 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego opracował polską wersję językową normy PN-EN 50617-1:2015-12  - 12 Zastosowania kolejowe – Techniczne parametry systemów wykrywania pociągu dotyczące interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego. Część 1: Obwody torowe. Normę włączono do zbioru Polskich Norm w grudniu 2017 r.
  • Normy dla dronów (10)
   Drony są coraz bardziej widoczne w przestrzeni prywatnej i publicznej, ponieważ są wykorzystywane do wielu różnych działań: filmowania wydarzeń, robienia imponujących filmów wideo lub zdjęć z nieba albo po prostu zabawy – są od razu gotowe do użytkowania i stosunkowo łatwe do latania.
  • Nowa granica sztucznej inteligencji (12)
   Sztuczna inteligencja przestała być tylko tematem filmów science fiction, stała się niezbędną częścią naszej codzienności. W fabrykach, inteligentnym transporcie, nawet w dziedzinie medycyny – sztuczna inteligencja (SI) jest prawie wszędzie. Ale czym właściwie tak naprawdę jest? Dlaczego potrzebne są Normy Międzynarodowe? A czego dotyczą niektóre kwestie związane z jej normalizacją?
  • Baterie w UE (15)
   Rozwój i produkcja baterii stają się jeszcze bardziej kluczowe dla Europy z uwagi na wykorzystanie mobilności elektrycznej. Oczekuje się także znaczącego wzrostu rynku zaawansowanych akumulatorów przenośnych i przemysłowych w krótkiej i długiej perspektywie. Obecnie możliwości produkcyjne baterii są zlokalizowane głównie w Azji, dlatego ważne jest, aby w przyszłości przywódcy europejscy byli technologicznie niezależni.
 • Z prac normalizacyjnych
  • 45 Posiedzenie ISO/TC 213 (16)
   Posiedzenie Komitetu Technicznego ISO/TC 213 Dimensional and geometrical product specifications and verification odbyło się w Poznaniu w dniach 17-28 wwrześnia 2018 r.
  • Nowa norma PN-B-06265:2018-10 (18)
   Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność – Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12.
  • KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych (19)
  • Organy Techniczne – październik 2018 (20)
  • Wspomnienie: Profesor Jan Ryszard Dojlido (24)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz