Wiadomości PKN - Normalizacja 2018/12

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Bezpieczeństwo i jakość żywności – konferencja (4)
   Odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności jest podzielona między rządy, przemysł, producentów, instytucje naukowe i konsumentów. Każdy z nas więc odgrywa znaczącą rolę w łańcuchu żywnościowym. Bezpieczeństwo żywności to zagadnienie interdyscyplinarne związane z naukami chemicznymi, biologicznymi i technicznymi. 20 listopada 2018 r. PKN zorganizował drugą już konferencję na ten temat, podczas której poruszono aspekty związane m.in. z normalizacją, systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności, wymaganiami dotyczącymi oznakowania produktów spożywczych i bezpiecznych opakowań. Konferencję otworzył Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
  • Wizyta w Chinach (8)
   Na początku grudnia, na zaproszenie Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC), przedstawiciele PKN wzięli udział w spotkaniach, podczas których zaprezentowali informacje na temat normalizacji europejskiej i krajowej oraz prac normalizacyjnych objętych zakresem Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny.
  • Jesienna szkoła bezpieczeństwa technicznego (10)
   W dniach 10-12 października 2018 r. w Wiśle odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Jesienna szkoła bezpieczeństwa technicznego” zorganizowana przez Stowarzyszenie  Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34” w Katowicach przy współpracy Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach. Patronat honorowy nad konferencją sprawowali Polski Komitet Normalizacyjny i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
  • Ochrona urządzeń i danych w Internecie Rzeczy (12)
   Włącz radio, ustaw timer na kolację, zmniejsz temperaturę, wyłącz światła. Dzięki Internetowi Rzeczy (IoT) to wszystko jest możliwe. Czynności te można wykonać siedząc wygodnie na kanapie albo jadąc autobusem. IoT sprawia, że domy, biura i pojazdy są „inteligentniejsza, bardziej wymierne i nieformalne”.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Salmonello, strzeż się! (16)
   W 1885 roku amerykański weterynarz Daniel E. Salmon odkrył pałeczki salmonelli. Bakterie te rozwijają się w jelitach zwierząt i ludzi, a część z nich wywołuje zatrucie pokarmowe (salmonellozę) albo dur brzuszny (lub rzekomy). Salmonelloza jest chorobą zakaźną.
  • Prace normalizacyjne dotyczące sprzętu AGD (18)
   Polska aktywnie uczestniczy w pracach normalizacyjnych Podkomitetu Technicznego IEC/S.C. 59A. na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 19 października 2018 r. w Pusan polski ekspert został powołany na Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego ds. aktualności normy IEC 60436:2015 ED.4 Electric dishwashers for household use – Methods for measuring the performance. Norma ta dotyczy elektrycznych zmywarek do użytku domowego i podobnego, zasilanych gorącą i/lub zimną wodą. Jej przedmiotem jest ustalenie i zdefiniowanie podstawowych cech funkcjonalnych elektrycznych zmywarek oraz opisanie znormalizowanych metod pomiaru tych cech funkcjonalnych.
  • Posiedzenie grupy roboczej ISO/TC 138 (20)
  • ORGANY TECHNICZNE – listopad 2018 (21)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz