Wiadomości PKN - Normalizacja 2019/01

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Ochrona łańcuchów dostaw przed cyberatakami (4)
   Odporność cybernetyczna może zostać osiągnięta jedynie dzięki skupieniu się na technologii informacyjnej i operacyjnej.
  • Jak bezpieczne jest twoje urządzenie medyczne? (8)
   Rozwój połączonych przenośnych urządzeń medycznych i aplikacji oraz implantów rozwija się dzięki pojawieniu się Internetu Rzeczy i zaawansowaniu w rozwoju sztucznej inteligencji. Producenci muszą więc bezwzględnie zagwarantować, że urządzenia te będą zabezpieczone przed cyberatakami, zachowując przy tym prywatność wszystkich danych osobowych, które gromadzą, przechowują i udostępniają operatorom i usługodawcom opieki zdrowotnej.
  • Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci? (12)
   Normy Międzynarodowe pomagają rodzicom w radzeniu z zagrożeniami ze strony inteligentnych zabawek.
  • ISO 14001 – praktyczny przewodnik dla MŚP (14)
   System zarządzania środowiskowego jest narzędziem zarządzania umożliwiającym organizacji identyfikowanie i nadzorowanie wpływu działań, wyrobów i usług organizacji na środowisko; doskonalenie środowiskowych efektów działalności; wdrożenie systematycznego podejścia do ustalania i osiągania celów środowiskowych.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Czy suplementy diety sportowców są bezpieczne? (16)
   Można założyć, że odpowiednia i zróżnicowana dieta w normalnych warunkach będzie dostarczać konsumentom wszystkich substancji odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju i zachowania zdrowego stylu życia. Jeśli jednak to nie wystarcza, to konsumenci mogą zdecydować się na uzupełnianie spożycia substancji odżywczych suplementami żywnościowymi. Substancje chemiczne stosowane jako źródło witamin i minerałów w produkcji suplementów żywnościowych powinny być bezpieczne i przyswajalne przez organizm, dlatego konieczne było stworzenie wykazu takich substancji.
  • KT5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek (18)
   W 2018 r. w KT5 opracowano polskie wersje językowe bardzo ważnych dla środowiska związanego z chłodnictwem dwóch części normy PN-EN 378 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła. W normie tej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia, dostarczono wskazówek w zakresie ochrony środowiska oraz określono procedury dotyczące działania, konserwacji i napraw instalacji chłodniczych oraz odzysku czynników chłodniczych. Norma ma zastosowanie do nowych instalacji chłodniczych, części składowych, a także modyfikacji już istniejących systemów, również przeniesionych i obsługiwanych w nowym miejscu.
 • ORGANY TECHNICZNE – grudzień 2018 (20)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz