Wiadomości PKN - Normalizacja 2019/02

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Normalizacja elektroenergetycznego sprzętu ochronnego i do prac pod napięciem (4)
   Rosnące zużycie energii elektrycznej na całym świecie w połączeniu z burzliwym wzrostem liczby producentów, ich przedstawicieli handlowych i dystrybutorów sprawia, że uzyskanie wyłączenia zasilania dla prac eksploatacyjnych jest coraz trudniejsze. Wzrost zamożności ekonomicznej i presje środowiskowe na całym świecie powodują rozbudowę sieci i wymagają większej efektywności wykorzystania istniejących urządzeń.
  • Produkty detergentowe w świetle regulacji polskich i europejskich - wyzwania (10)
   Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, działające w KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej, zorganizowało konferencję obejmującą wiele aspektów legislacyjnych i technicznych odnoszących się do bieżącej sytuacji producentów i dystrybutorów detergentów.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Zabezpieczenia dla układów fotowoltaicznych PV (14)
   Komitet Techniczny 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu opracowuje obecnie polską wersję językową normy PN-EN IEC 61730-1:2018-06 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji. Norma porusza bardzo ważne kwestie bezpieczeństwa.
  • Czystsze powietrze – nowe Porozumienie Warsztatowe CEN (18)
   Porozumienie Warsztatowe CEN/CWA17379 to najnowszy przykład aktywnej roli normalizacji w poprawie jakości powietrza dla wszystkich Europejczyków, zwłaszcza w obszarach miejskich. Po raz pierwszy w publikacji tego typu zawarto metodologię testowania i wytyczne uznane w całej Europie. Służą one przeprowadzaniu testów drogowych samochodów osobowych i dostawczych w celu gromadzenia danych na temat emisji miejskich tlenków azotu. Metody i wymagania opisane w porozumieniu odnoszą się do stosowania procedury testowej przeprowadzanej przy użyciu przenośnych systemów pomiaru emisji. Zebrane w ten sposób dane umożliwią obiektywne porównanie emisji różnych pojazdów w różnych ośrodkach badawczych.
  • Nowa norma dotycząca oprogramowania kosmicznego (20)
   Według danych ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) wokół Ziemi krąży obecnie ponad 5000 satelitów, z których tylko 1950 wciąż funkcjonuje. Satelity, które są zepsute lub wyłączone, przyczyniają się do powstania ogromnej masy kosmicznych śmieci różnego rodzaju i rozmiarów, których wagę szacuje się na ponad 8400 ton. Normy mogą przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Niedawno opublikowano EN 16602-80:2018. Norma określa wymagania dotyczące zapewnienia jakości produktu w zakresie kontroli, rozwoju i konserwacji oprogramowania dla systemów kosmicznych. „Systemy kosmiczne” to ogólne pojęcie obejmujące wiele elementów takich jak załogowe i bezzałogowe statki kosmiczne, rakiety nośne, ładunki, eksperymenty i związane z nimi wyposażenie naziemne i infrastruktura. Głównym celem normy jest zagwarantowanie, że korzystanie z oprogramowania jest tak bezpieczne, jak to możliwe.
  • Chromatografia gazowa – publikacja (22)
   Pod koniec ubiegłego roku ukazało się trzecie wydanie książki pod tytułem Chromatografia gazowa – teoria i praktyka
 • ORGANY TECHNICZNE – styczeń 2019 (24)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz