Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2014/12

 • Górnictwo Nowych Perspektyw
  Wywiad ze Sławomirem Brodzińskim - Głównym Geologiem Kraju
 • Analiza składników spalin silników spalinowych maszyn samojezdnych w podziemnych kopalniach
  Artykuł dotyczy badań toksyczności spalin emitowanych przez maszyny i pojazdy z napędem silnikowym, mające szerokie zastosowanie również w górnictwie podziemnym. Ten obszar badań nie jest dostatecznie regulowany w świetle obowiązujących przepisów, szczególnie w trakcie bieżącej eksploatacji maszyn.
 • Zasady bezpieczeństwa przy lokalizacji uszkodzeń oraz naprawach kabli i przewodów elektroenergetycznych - zagadnienia wybrane
  Artykuł, na tle obowiązujących przepisów, przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia konserwacji, napraw i remontów urządzeń elektrycznych. Przepisy w tym zakresie wskazują, jako zasadę bezpieczeństwa prowadzenia takich prac, wyłączenie urządzeń spod napięcia oraz zabezpieczenie stanu wyłączenia, poprzez uziemienie żył przewodów instalacji w miejscu jej wyłączenia spod napięcia oraz w miejscu pracy. stanowisko lub miejsce pracy podlega analizie i ocenie ryzyka, która przy akceptowalnym poziomie ryzyka, w połączeniu z odpowiednio dobranym personelem, gwarantuje wymagany poziom bezpieczeństwa. Zaistniałe w ostatnim czasie wypadki przy pracy w związku z lokalizacją uszkodzeń oraz naprawą kabli i przewodów elektroenergetycznych, wskazują na nieprawidłowości zarówno w zakresie organizacji procesu pracy, jak i kompetencji personelu technicznego.
 • Projekt przedeksploatacyjnego odzysku metanu z pokładów węgla kierunkowymi otworami powierzchniowymi w KWK "Mysłowice-Wesoła" - zaawansowanie oraz wstępna ocena prac
  Artykuł prezentuje założenia oraz stan prac pionierskiego projektu badawczego, dotyczącego możliwości zastosowania powierzchniowych otworów kierunkowych do przedeksploatacyjnego odmetanowania kopalń z odzyskiem metanu. W artykule przedstawione są również wstępne wnioski z prac już wykonanych, w tym z odwiercenia dwóch intersekcyjnie połączonych otworów badawczych Wesoła PIG-1 i Wesoła PIG-2H oraz z szerokiego spektrum badań polowych i laboratoryjnych.
 • Powietrzno-wodne instalacje zraszające sposobem poprawy jakości powietrza w kopalniach
  W artykule zasygnalizowano problem zanieczyszczenia powietrza w aspekcie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz narażenia pracowników na zachorowanie na pylicę płuc w wyniku ekspozycji ich układów oddechowych na pył kamienny zawieszony w powietrzu. W treści scharakteryzowano powietrzno-wodne instalacje zraszające zaprojektowane w ITG KOMAG.
 • Sztuka dwóch światów