Pracownik administracyjno - biurowy

 • Karty oceny ryzyka zawodowego dla 100 stanowisk pracy - Biblioteczka Atestu
  • Metoda: PHA
  • Zagrożenia
   • Biologiczne:
    prątki gruźlicy, wirusy grypy.
   • Fizyczne, chemiczne i psychofizyczne:
    poślizgnięcie i upadek na tym samym poziomie, upadek na niższy poziom, upadek na schodach, kontakt z ostrymi krawędziami i ostrzami, uderzenie o nieruchome przedmioty, uderzenie przez spadające przedmioty, przeciążenie układu ruchu, przeciążenie narządu wzroku, promieniowanie elektromagnetyczne monitora ekranowego, energia elektryczna, kontakt z gorącym płynem, substancje i preparaty chemiczne toksyczne, agresja klientów.
 • Podejmij ryzyko. Ocena ryzyka zawodowego. 70 kart oceny ryzyka zawodowego. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Unimedia Sp. z o.o. 2011
  • Metoda: 
  • Zagrożenia
   • Biologiczne:
    kropidlak popielaty, grzyby, pleśnie, wirus zapalenia wątroby typu A, gronkowiec złocisty, wirus opryszczki pospolitej, Herpesvirus ospy wietrznej, półpaśca, wirusy grypy (typu A, B, C), zakażenie grzybicą
   • Fizyczne, chemiczne i psychofizyczne:
    upadek na tym samym poziomie, przemieszczanie się po ciągach komunikacyjnych, praca z wykorzystaniem komputera, praca z wykorzystaniem maszyn biurowych pod napięciem, pożar, ostre, szorstkie powierzchnie i krawędzie, kontakt z substancjami alergizującymi (np,, kurz, pył na dokumentach), przeciążenie układu kostnego, brak - niewłaściwe oświetlenie naturalne, energia elektryczna, pożar, uderzenie o nieruchome przedmioty.