Bez kategorii

Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze zimowym 2021/2022

Szanowni Państwo

   Uprzejmie informujemy, że Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej planuje uruchomienie kolejnej edycji Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze zimowym 2021/2022. Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej.

   Wykładowcami Studium są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz specjaliści w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem, map akustycznych, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych, oddziaływania hałasu na organizm ludzki i środowisko. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z zakresu pomiarów hałasu w środowisku.

   Program zajęć, w wymiarze 120 godzin, obejmuje zagadnienia ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym i środowisku pracy.

Czytaj więcej: Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze zimowym 2021/2022