Książki

Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy - Wartości Dopuszczalne 2020

Pod redakcją: Małgorzaty Pośniak, Jolanty Skowroń, CIOP-PIB, Warszawa 2020, wydanie XII zmienione, ISBN 978-83-7373-346-6 

 • Substancje chemiczne (23)
  • 2.Wprowadzenie do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku pracy (25)
   • 2.1.Podstawowe definicje (27)
   • 2.2.Zasady oceny narażenia zawodowego (29)
    • 2.2.1.Opis stanowiska pracy (29)
    • 2.2.2.Identyfikacja (30)
    • 2.2.3.Oznaczanie substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy (30)
    • 2.2.4.Pobieranie próbek powietrza (32)
    • 2.2.5.Interpretacja wyników (35)
    • 2.2.6.Działania korygujące (37)
   • 2.3.Zasady oznakowania substancji (37)
  • 3.Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wraz z przyjętym przez Komisję oznakowaniem rodzaju działania i metodami oznaczania stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy (45)
  • 4.Dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (117)
   • 4.1.Monitoring biologiczny narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia (119)
   • 4.2.Materiał Biologiczny (120)
   • 4.3.Monitoring wczesnych skutków działania (122)
   • 4.4.Wartości DSB (122)
 • Czynniki pyłowe (137)
  • 5.Czynniki pyłowe (139)
   • 5.1.Podstawowe definicje (141)
   • 5.2.Wymiary cząstek (142)
   • 5.3.Ocena narażenia zawodowego na czynniki pyłowe (143)
 • Czynniki biologiczne (157)
  • 6.Szkodliwe czynniki biologiczne (159)
 • Czynniki fizyczne (169)

Hałas ultradźwiękowy w inżynierii środowiska pracy

Autorzy: Dariusz Pleban, Bożena Smagowska, Jan Radosz, CIOP-PIB, Warszawa 2020, ISBN 978-83-7373-345-9

 • Wprowadzenie (7)
 • 1. Ultradźwięki – podstawowe pojęcia (10)
 • 2. Wpływ hałasu ultradźwiękowego na człowieka (17)
  • 2.1.Wprowadzenie (17)
  • 2.2.Wpływ hałasu ultradźwiękowego na narząd słuchu człowieka (20)
  • 2.3.Skutki termiczne hałasu ultradźwiękowego (23)
  • 2.4.Wpływ hałasu ultradźwiękowego na zmiany czynnościowe organizmu człowieka (24)
  • 2.5.Objawy subiektywne wynikające z ekspozycji na hałas ultradźwiękowy (27)
 • 3. Uciążliwość hałasu ultradźwiękowego (29)
  • 3.1.Badania ankietowe dotyczące uciążliwości hałasu ultradźwiękowego (29)
  • 3.2.Uciążliwość hałasu ultradźwiękowego dla człowieka realizującego określone zadania (31)
 • 4. Kryteria oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy (39)
  • 4.1.Wartości dopuszczalne ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy (39)
  • 4.2.Ocena narażenia i ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas ultradźwiękowy (44)
 • 5. Pomiary hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy (49)

Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy - wartości dopuszczalne 2018

Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy - wartości dopuszczalne

pod redakcją dr Małgorzaty Pośniak, wydanie XI zmienione, ISBN 978-83-7373-264-3