Aktualności BHP 2014/12

 • Nowości
  • PIP przedstawiła wyniki swojej pracy za 2013 rok (2)
  • 80% produkcji tekstylnej zawiera substancje chemiczne niezarejestrowane w UE (4)
  • Duże zakłady nie dbają o warunki pracy pracowników tymczasowych (5)
  • PIP ostrzega: lekarze za dużo pracują (6)
  • Nowa klasyfikacja przyczyn wypadków przy pracy według PIP (7)
 • Orzecznictwo Sądowe
  • Upadek zawsze jest zdarzeniem nagłym, niezależnie od występujących schorzeń czy skłonności do omdleń (10)
 • Temat Numeru
  • Do zagrożeń występujących przy odśnieżaniu trzeba opracować ocenę ryzyka zawodowego (8-9)
 • Warunki Pracy
  • Spawacze są szczególnie narażeni na zaćmę, choroby siatkówki i naczyniówki oraz raka skóry (12)
 • BHP w pytaniach i odpowiedziach
  • Czynniki szkodliwe mogą występować nawet w nowym salonie meblowym (13)
  • Pracodawca jest gwarantem prawidłowej oceny zagrożenia wybuchem (15)
  • Pracodawca odpowie za likwidację osłony w pilarce (16)