Aktualności BHP 2015/10

 • Nowości
  • Działania PIP związane z dyskryminacją pracowników (3)
  • Najczęstsze identyfikowane czynniki ryzyka w Unii Europejskiej (4)
 • Dobra praktyki BHP
  • PESA Bydgoszcz SA: nowe inwestycje i nakłady na bezpieczeństwo (5)
 • Temat Numeru
  • Jak wybrać właściwą metodę oceny ryzyka (6-9)
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • sprawdź, jakie są zagrożenia przy pracy w akumulatorowni (10)
 • Zarządzanie BHP
  • Ochrona danych osobowych a bhp (11)
 • Praktyczne odpowiedzi BHP
  • Oświetlenie terenu budowy w godzinach nocnych (12)
  • Szkolenie dla osób kierujących pracownikami (12)
  • Prowadzenie szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy (13)
  • Warunki bhp przy zadaniowym czasie pracy i pracy w domu (13)
  • Wątpliwości przy ustalaniui wykazu prac lekkich (14)
  • Wykonywanie zadań służby bhp a prowadzenie szkoleń okresowych (14)
  • Szkolenie okresowe prowadzone przez pracownika służby bhp (15)
  • Wypadek w czasie imprezy dla pracowników (15)
  • Jak stosować rozporządzenie CLP w firmie produkującej leki dla zwierząt (16)