Aktualności BHP 2016/06

 • Nowości
  • Jest już nowa dyrektywa dźwigowa (2)
  • Kolejna propozycja zmiany przepisów dotyczących zatrudniania kobiet (3)
  • Nowe zasady delegowania pracowników (4)
  • Plan działania PIP na lata 2016-2018 przyjęte. Nowe podejście do kontroli u przedsiębiorców (5)
  • Nowy raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (6)
 • Dobre praktyki
  • SKANSKA - promotor standardów bezpieczeństwa (7)
 • Temat numeru
  • Przyczyny wypadków przy pracy na budowie i działania prewencyjne (8-9)
 • Wypadki przy pracy
  • Wypadki przy pracy w 2015 roku w statystykach (10)
  • Stres może być współprzyczyną wypadku przy pracy (11)
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ryzyko zawodowe dla hałasu słyszalnego (12)
  • Lista kontrolna bezpieczeństwa maszyn i urządzeń (13)
 • Ergonomia
  • "Zdrowe" krzesło dla pracownika (14-15)
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Dobór środków ochrony indywidualnej do pracy ze środkami ochrony roślin (16)