Aktualności BHP 2018/03 (118)

 •  Nowości
  • 200 pracowników rocznie zostaje ciężko poszkodowanych w wypadku przy pracy z użyciem wózka jezdniowego (1-2)
   Jak wynika z danych PIP, zdecydowanie zmniejsza się liczba osób poszkodowanych śmiertelnie w wyniku operowania wózkiem bądź najechania na wózek widłowy. Natomiast zdarzeń o skutkach ciężkich PIP odnotowuje około 200 w skali roku. Niemniej jednak podczas prac przy obsłudze wózków jezdniowych liczba poszkodowanych nadal jest wysoka.
  • 30% mniej wypadków przy pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń (3)
   Porównując dane wypadkowe, zbierane przez PIP, w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, można odnotować znaczną poprawę w tym zakresie. W 2015 roku było ok. 360 wypadków śmiertelnych, a rok później takich wypadków było tylko 254, stąd spadek o ok. 30%. Jednak 11 lat po okresie, w którym pracodawcy powinni byli zgodnie z przepisami dostosować maszyny do minimalnych wymagań bhp, PIP podczas kontroli nadal odkrywa maszyny, które nie są bezpieczne dla obsługujących.
 • Dokumentacja
  • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego - Stanowisko pracy: fryzjer (4-7)
   W materiale przedstawiono przykładową ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika salonu fryzjerskiego - fryzjera/fryzjerki. Jeżeli zatrudniasz w swoim salonie pracowników, obowiązkiem jest przeprowadzenie i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. Prezentowany materiał z całą pewnością ułatwi to zadanie dla stanowiska fryzjera. Materiał opracowany został na podstawie metody Risc Score.
 • Temat numeru
  • Jakie zagrożenia występują na stanowisku operatora wózka podnośnikowego (8-9)
   Specyfika pracy operatora wózka podnośnikowego, szczególnie zatrudnionego w magazynie, firmie spedycyjnej czy logistycznej, wymaga od operatora nie tylko wykonywania prac związanych z jego obsługą, ale również innych prac transportowych wykonywanych przy użyciu różnych pomocniczych środków transportu, a nawet ręcznych prac transportowych. Wiąże się to z licznymi zagrożeniami występującymi na tym stanowisku pracy. Jakimi?
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • W jaki sposób ograniczać ryzyko zawodowe (10-11)
   Jeżeli w firmie nie ma możliwości uniknięcia ryzyka zawodowego, należy ograniczyć je do możliwie niskiego poziomu. Trzeba przy tym pamiętać, że o wielkości ryzyka decydują dwa czynniki, którymi są możliwe straty i ich prawdopodobieństwo.
 • Warunki pracy
  • Gdzie znaleźć wytyczne dotyczących znaków ostrzegawczych stosowanych na maszynach? (12-13)
   Jakie przypisy/normy regulują kwestie grafiki (wzoru, koloru) znaków nakazu i ostrzegawczych, piktogramów ostrzegawczych, np. (uwaga ruchome elementy) lub nakazów (stosuj rękawice ochronne) podczas pracy przy maszynach?
  • Jakie kwalifikacje i uprawnienia musi posiadać elektryk do przeprowadzenia pomiarów oświetlenia (13)
   Jakie powinien mieć uprawnienia elektryk do przeprowadzania badań natężenia światła w pomieszczeniach pracy oraz badań natężenia światła ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych? Po kontroli okazało się, że nie działa oświetlenie ewakuacyjne, a na korytarzach oświetlenie zwykłe jest w uznaniu pracowników za "słabe". Pracodawca zmuszony jest zakupić nowy zestaw lamp. Czy elektryk, który podejmuje się wykonać powyższe badania, ma prawo oczekiwać od specjalisty ds. bhp wytycznych, w jaki sposób ma ten pomiar wykonać; np. pytając, ile lx ma mieć określone miejsce?
 • Wypadki przy pracy
  • Protokół powypadkowy musi dokumentować sytuację prawną pracownika i pracodawcy (14-16)
   Pracownik może żądać sprostowania przyczyny wypadku wskazanej w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Nie jest dopuszczalne powództwo o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość za szkody wynikające z wypadku przy pracy, gdy poszkodowany pracownik nie dochodził odszkodowania cywilnego.
 • Substancje niebezpieczne (dodatek nr 34)
  • Magazynowanie gazów technicznych - wybrane zagadnienia (1-2)
   Wysokie ciśnienie wewnątrz butli (często ponad 100 barów) oraz właściwości palne i wybuchowe niektórych gazów powodują, że wymagania dla bezpiecznego ich magazynowania są inne niż dla pozostałych materiałów, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i transportu.
  • Co jaki czas powinna być aktualizowana karta substancji niebezpiecznej? (4)