Aktualności BHP - wydanie specjalne 2018/39

 • Terminy przekazania II części statystycznej karty wypadku (1-2)
  Pracownik uległ wypadkowi przy pracy, złamał rękę, był na zwolnieniu lekarskim, a następnie się rehabilitował. Niestety w czasie zwolnienia lekarskiego związanego z wypadkiem przy pracy po raz kolejny złamał rękę. Kiedy zatem należy wysłać II część statystycznej karty wypadku? Gdy minie 180 dni, ponieważ jest ciągłość zwolnień lekarskich, czy wtedy kiedy upłynie zwolnienie lekarskie związane z wypadkiem przy pracy?
 • Zawał serca wypadkiem przy pracy (3)
  Jaka musi wystąpić przyczyna zewnętrzna, aby uznać zawał serca za wypadek przy pracy?
 • Gdy pracownik zgłosi podejrzenie wystąpienia choroby zawodowej (4)
  Pracownik zgłasza pracodawcy chorobę zawodową, mówiąc, że ma chorobę tkanek miękkich. W jaki sposób ma zachować się pracodawca? Jakie kolejne kroki podjąć, jeżeli otrzyma dokument dotyczący choroby zawodowej? Czy ma obowiązek kogoś powiadomić, prowadzić rejestr?
 • Nowe fakty i dokumenty po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego (4)
  Co zrobić w sytuacji, w której pracownik po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego, przynosi nową kartę informacyjną ze szpitala, w której jest wpisany inny rodzaj urazu?
 • Jak ustalić skład zespołu powypadkowego, gdy brak społecznego inspektora pracy (5)
  W firmie społeczny inspektor pracy odszedł na emeryturę, a związki zawodowe nie dokonały wyboru nowego. W międzyczasie w firmie doszło do zdarzenia wypadkowego jednego z pracowników. Co należy zrobić w takiej sytuacji, kto powinien wejść w skład zespołu powypadkowego i jak w takim przypadku powinna wyglądać procedura powypadkowa?
 • Skazany wykonujący prace użytecznie społeczne a wypadek przy pracy (6)
  W firmach, urzędach i organizacjach pracują osoby skazane wyrokiem sądu na wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub pracy społecznie użytecznej. Takie osoby nie mają statusu pracownika. Jak zatem postąpić w przypadku wypadku przy pracy takiej osoby i czy przepisy przewidują jakieś świadczenia z ZUS dla takich osób?
 • Brak informacji o urazie a prowadzenie postępowania powypadkowego (7)
  Pracownik zgłasza wypadek przy pracy, lecz nie ma żadnego zaświadczenia od lekarza o urazie. Pracownik poinformował pracodawcę o wypadku przy pracy na piśmie. Czy należałoby w formie pisemnej odpowiedzieć pracownikowi, że wypadek nie zostaje uznany z powodu braku wystąpienia urazu? Czy wymagane jest w takim przypadku wypełnienie protokołu powypadkowego?
 • Praktyka absolwencka a postępowanie powypadkowe (8)
  Jakie przepisy stosuje się w razie wypadku przy pracy osoby odbywającej praktykę absolwencką? Kto sporządza dokumentację powypadkową? Jaką dokumentację trzeba sporządzić?
 • Informacje o organach podejmujących czynności w karcie wypadku (9)
  W karcie wypadku do lub z pracy w punkcie 5 należy podać informacje, czy w sprawie wypadku były podjęte czynności przez odpowiednie organy. O jakie organy chodzi? Policję, prokuraturę, PIP? Czy wystarczy wpisać w karcie wypadku: Tak, przez policję? Czy trzeba to jakoś uzasadnić, np. podając informację z policji?
 • Związek wypadku z pracą w orzecznictwie Sądu Najwyższego (10-11)
  Związek wypadku z pracą należy rozpatrywać w kategoriach jedności miejsca i czasu wykonywania pracy, obowiązków wynikających lub związanych z zawartym stosunkiem obligacyjnym oraz zaistniałego zdarzenia wypadkowego. W celu stwierdzenia istnienia lub zerwania związku z pracą decydujące znaczenie ma zachowanie się pracownika, który uległ wypadkowi.
 • Zakłucie ostrymi narzędziami medycznymi - postępowanie powypadkowe (12)
  Personel medyczny jest narażony na zakłucia ostrymi narzędziami medycznymi podczas udzielania świadczeń. Jeżeli pracownik ulega zakłuciu, to jest to uraz, pracownik przechodzi badania, jest pod nadzorem Poradni Medycyny Pracy przez czas określony w procedurze poekspozycyjnej. Jak prawidłowo zakończyć postępowanie powypadkowe, jeżeli nie stwierdzono, by pracownik zaraził się poprzez zakłucie? Czy sporządzić protokół, a następnie przechowywać dokumentację przez 10 lat?