Aktualności BHP 2018/05 (122)

 •  Nowości
  • Już są nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków (kwiecień 2018 - marzec 2019) (1)
   Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  • Bhp w odlewniach metali na nowych zasadach (2-3)
   Na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakładach odlewniczych Państwowa Inspekcja Pracy w swoim rocznym sprawozdaniu wskazała potrzebę zastąpienia aktualnie obowiązującego rozporządzenia nowym, które uwzględnia aktualny stan techniki i nowoczesne technologie.
  • W jaki sposób ukarać pracownika firmy zewnętrznej za nieprzestrzeganie zasad bhp (3-4)
   Często na terenie jednej firmy pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Nagminnym wówczas problemem jest zdyscyplinowanie takich pracowników do przestrzegania wewnętrznych regulaminów dotyczących bhp. Rodzi się zatem pytanie, jak wyegzekwować od tych pracowników przestrzeganie obowiązujących w zakładzie zasad bhp? Czy wobec takich pracowników zewnętrznych można stosować kary dyscyplinarne i kto jest do tego upoważniony?
 • Kontrola BHP
  • Pokontrolna procedura sanepidu (5)
   Jaka jest procedura pokontrolna Państwowej Inspekcji  Sanitarnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakładzie pracy? Czy zakład ma określony czas na zlikwidowanie nieprawidłowości i po tym terminie wydawana jest przedmiotowa decyzja administracyjna? Od czego zależy wysokość mandatu wystawianego przez PIS?
 • Wypadki przy pracy
  • Niewłaściwa organizacja pracy przyczyną wypadku przy pracy elektromontera (6-7)
   Mandat w wysokości 1.500 zł zapłacił pracodawca w związku z nieprawidłowościami wykrytymi przez inspektora PIP podczas badania przyczyn wypadku przy pracy. Analiza wypadku przy pracy, przeprowadzona po tragicznym w skutkach zdarzeniu, wykazała wiele nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy. Poznaj wyniki i schemat analizy wypadku przy pracy na stanowisku elektromontera.
 • Temat numeru
  • Czy praca biurowa rzeczywiście jest pozbawiona zagrożeń dla życia i zdrowia (8-9)
   Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.
 • Substancje chemiczne
  • Jak często aktualizować karty charakterystyki (10)
   Co jaki okres powinna być aktualizowana karta charakterystyki substancji niebezpiecznej? Jeśli producent nie dokonał aktualizacji w ciągu roku lub dwóch lat, to czy taką kartę można uznać za aktualną według przepisów? A może karta powinna być z każdym nowym rokiem aktualizowana?
 • Warunki pracy
  • Jakie środki ochrony indywidualnej zastosować przy pracach z użyciem rusztowań budowlanych (11)
   Celem stosowania środków ochrony indywidualnej przy pracach z użyciem rusztowań budowlanych jest zabezpieczenie pracowników przed zagrożeniami i narażeniami występującymi przy wykonywaniu zadań.
  • Lista kontrolna dla specjalisty ds. bhp (12)
   Przedstawiono przykładową listę kontrolną dla specjalisty ds. bhp dotycząca wykonywania prac z użyciem rusztowań budowlanych i ruchomych podestów roboczych.
  • Jakie zaświadczenie do obsługi wózków jezdniowych będzie wymagane od sierpnia 2018 roku (15)
   Wypadek, któremu uległa osoba prowadząca działalność gospodarczą, udając się do miejsca zakwaterowania zapewnionego przez organizatora spotkania biznesowego po zakończeniu biesiady, w czasie której omawiano sprawy współpracy gospodarczej, jest wypadkiem przy pracy.
  • Jakie ciężary może przenosić kobieta w ciąży przy pracy dorywczej (16)
   Jakie są normy ręcznego przenoszenia dla kobiet w ciąży przy pracy dorywczej? W rozporządzeniu nie jest to wyszczególnione (nie ma rozbicia na pracę stałą i dorywczą).
 • Orzecznictwo sądowe
  • Czy wypadek w drodze ze spotkania biznesowego z grillem jest wypadkiem przy pracy (13)
   Wypadek, któremu uległa osoba prowadząca działalność gospodarczą, udając się do miejsca zakwaterowania zapewnionego przez organizatora spotkania biznesowego po zakończeniu biesiady, w czasie której omawiano sprawy współpracy gospodarczej, jest wypadkiem przy pracy (zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego).
  • Czy śmierć nietrzeźwego pracownika korzystającego z firmowego transportu może być wypadkiem przy pracy (14)
   Śmierć pracownika korzystającego z firmowego transportu, zapewnianego przez pracodawcę celem dowozu pracowników do zakładu pracy, można uznać za wypadek przy pracy. Warunkiem jest jednak, aby skorzystanie przez pracownika z tego transportu było powiązane z obowiązkiem stawienia się w zakładzie pracy.