• Substancje niebezpieczne – BHP
  • Jakie zagrożenia powoduje stosowanie kwasów i zasad w procesach pracy (1)
   Do niebezpiecznych substancji chemicznych stosowanych powszechnie w wielu procesach pracy należą m.in. kwasy i zasady. Niosą za sobą poważne zagrożenia zdrowia i życia osób pozostających w kontakcie z nimi lub obsługujących procesy produkcyjne, remontowe czy usługowe, w których substancje takie mają zastosowanie.
  • Czy powtarzać badania, kiedy pomiary czynnika chemicznego wyszły poniżej oznaczalności (2)
   Nie znaleziono interpretacji w zakresie tego, jak często powtarzać pomiary i badania środowiska pracy, jeśli przeprowadzone pomiary czynnika chemicznego wyszły poniżej oznaczalności. Kiedy powtórzyć te badania na danym stanowisku? Po roku? I jeśli ponownie wyjdą poniżej oznaczalności, to zaprzestać ich wykonywania?
  • Technik elektroradiolog – wybór metody oceny ryzyka zawodowego (3)
   Opracowując ocenę ryzyka zawodowego, często zastanawiamy się, czy powinna to być ocena ryzyka zawodowego związana ze stanowiskiem pracy (np. rentgenografia, EKG, EEG. TK, MRI itd.), czy z pracownikiem – technikiem elektroradiologiem, który w danym dniu może pracować zarówno w gabinecie audiometrii (bez promieniowania), ale kiedy nie ma badań audiometrycznych, to w pracowni rentgenografii (przy promieniowaniu X). Jak oceniać ryzyko zawodowe w takim przypadku?

Komentarze obsługiwane przez CComment